Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

0514BancyFelin.JPG

Bancyfelin

Eglwys gynnes, gweithgar a bywiog. Cynhelir ysgol Sul y plant yn wythnosol. Mae'r ysgol Sul wedi cofrestru fel rhan o Menter Ieuenctid Cristnogol (MIC) Gorllewin Myrddin, ac yn weithgar iawn gyda'r Fenter. Cynhelir oedfaon plant yn rheolaidd. Trefnir nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol yn ystod y flwyddyn, a chefnogir achosion dyngarol. Cynhelir oedfa o leiaf ddau brynhawn y mis: ceir y manylion yn y wasg leol, Blwyddlyfr yr Henaduriaeth neu drwy gysylltu â'r gweinidog.

Darllen mwy