Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

2605Haverfordwest.jpg

Ebenezer, Hwlffordd

Mae eglwys Saesneg Ebenezer wedi ei lleoli yng nghanol Hwlffordd, prif dref Sir Benfro. Mae'n enwog am ei chroeso twymgalon Cynhelir dwy oedfa bob Sul ac mae ysgol Sul yn cyfarfod am 11yb. Cynhelir cyfarfodydd y Chwiorydd am 2:30yh ar ail a phedwerydd dydd Mawrth pob mis ac mae croeso cynnes i aelodau newydd. Mae'r Grŵp 'Outlook' yn cyfarfod bob mis a chynhelir nosweithiau coffi misol gyda siaradwyr gwadd hefyd.

Darllen mwy