Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

2224Montgomery.JPG

Trefaldwyn

Mae croeso cynnes i unrhywun sy'n dymuno dod i'n oedfa Sul foreol am 11:15yb. Unwaith y mis, byddwn yn cynnal gwasanaeth cymun ar y cyd gyda'r eglwysi Presbyteraidd eraill yn yr ardal. Mae gwybodaeth am y dyddiadau, amseroedd a'r lleoliadau i'w cael ar hysbysfwrdd y capel. Cynhelir astudiaeth Feiblaidd ar ddydd Mawrth am 10:30yb a Seiat anffurfiol ar ail ddydd Iau y mis am 2:30yh. Mae croeso cynnes i bawb.

Darllen mwy

Digwyddiadau

Read more