Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1102Penyffordd.jpg

Gwynfa, Pen-y-ffordd

Sefydlwyd achos Gwynfa yn 1898 ac agorwyd yr adeilad presennol yn 1905. Yr actor enwog ac amryddawn, Emlyn Williams, oedd yr ail i gael ei fedyddio yma. Roedd 68 o aelodau yn 1905 ond mae llai na hanner hynny erbyn heddiw. Serch hynny, mae aelodau Gwynfa yn parhau'n weithgar a chynhelir oedfa bob Sul.

Darllen mwy