Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1365Penclawdd.jpg

Tabernacle, Penclawdd

Sefydlwyd yr achos yn 1836 ac roedd yr adeilad presennol yn gan mlwydd oed yn 2011. Saif ger aber yr afon Llwchwr ac mae sawl un wedi dweud mai dyma un o'r adeiladau harddaf yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Fel rhan o'i hymdrech i ymestyn allan, mae'r eglwys yn cynnal dau wasanaeth ar y Sul, Astudiaeth Feiblaidd a Chyfarfod Gweddi wythnosol a Grwpiau Tŷ a chyrsiau Christianity Explored achlysurol.

Darllen mwy