Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

2410Casllwchwr.jpg

Moriah, Casllwchwr

Moriah oedd cartref ysbrydol Evan Roberts, arweinydd Diwygiad 1904. Agorwyd y prif gapel yn 1898 a'r ysgoldy rai degawdau cyn hynny, yn 1842. Mae cofgolofn i Evan Roberts o flaen yr adeilad ac fe'i claddwyd ym medd y teulu tu ôl y capel. Rydym yn cynnal cyfarfod gweddi bob dydd Llun (ag eithrio Gwyliau Banc) am 1:45yh. Am fanylion pellach, cysylltwch â'r ysgrifennydd, Bethan Jones.

Darllen mwy