Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Bob 5 mlynedd byddwn yn cefnogi Apel Cymorth Cristnogol newydd. Yn 2017 byddwn yn cefnogi Apel Corwynt Cariad. Ceir mwy o wybodaeth a deunydd defnyddiol yma.

Eglwys Dan Sylw

0840WestonRhyn.jpg

Weston Rhyn

Sefydlwyd yr achos yn 1790 ac adeiladwyd y capel cyntaf yn 1811 a'r capel presennol yn 1871. Mae cofrestr y bedyddiadau yn mynd yn ôl i 1876 ac wedi ei chadw'n ddi-dor dros y blynyddoedd. Mae carreg goffa T. Osborne Roberts ar fur blaen y capel, gan iddo gael ei eni yn Weston Rhyn. Er bod y capel dros y ffin yn Lloegr, daw'r gynulleidfa o'r ardal a'r pentrefi cyfagos er mwyn cael addoli yn y Gymraeg.

Darllen mwy

Digwyddiadau

Read more