Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

2212Crescent1.JPG

The Crescent, Y Drenewydd

Mae eglwys y Crescent yn cyfarfod mewn adeilad a gafodd ei adnewyddu yn 2008. Mae'n rhannu'r adeilad gyda dwy gynulleidfa arall, gan gynnwys eglwys Gymraeg Bethel. Mae yma gyfleusterau technolegol cyfoes, gan gynnwys taflunydd a sgrin wedi eu hintegreiddio, band llydan, recordio, system ddolen ayyb. Mae yma gegin fawr, gyfoes. Mae'r adeilad yn cael ei ddefnyddio'n gyson yn ystod yr wythnos ac mae ar gael i'r gymuned ehangach.

Darllen mwy