Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

0352 Groeslon.JPG

Brynrhos, Groeslon

Rydym yn rhan o Ofalaeth Bro Lleu ac mae gennym weinidog brwdfrydig. Rydym yn cynnal gwasanaeth y Sul am 10yb ac mae'r ysgol Sul yn cyfarfod am 11yb. Bydd cymdeithas lenyddol yn cyfarfod ar ail nos Fawrth pob mis am 7yh yn ystod y gaeaf. Mae ein croeso bob amser yn gynnes ond fe fyddem yn arbennig o hapus i groesawu pobl ifanc a theuluoedd i ymuno â ni!

Darllen mwy