Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1616Pencaenewydd.jpg

Pencaenewydd

Dyma gapel bach prysur sy'n ganolfan y pentref. Cynhelir oedfa wythnosol ac mae ysgol Sul fywiog yn cyfarfod am 11:15yb. Mae'r plant a'r bobl ifanc yn gyfrifol am y gwasanaeth adeg y Nadolig, Diolchgarwch ac ar achlysuron eraill. Mae'r Gymdeithas Lenyddol yn cyfarfod bob pythefnos yn y gaeaf ac mae Cymdeithas y Chwiorydd yn cyfarfod yn fisol. Defnyddir y festri gan grwpiau a mudiadau eraill hefyd.

Darllen mwy