Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1646Llaniestyn.jpg

Dinas, Llaniestyn

Rydym yn cynnal ysgol Sul bob Sul am 10yb ac oedfa am 6yh neu 6:15y. Nid oes gennym weinidog ond mae gennym dri blaenor a swyddogion sydd ddim yn flaenoriaid. Bu achos yma cyn adeiladu'r capel presennol, yn ffarm gyfagos Lôn Fudr. Bu Robert Jones, Rhoslan, ynghlwm â'r achos yn Dinas.

Darllen mwy