Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

0141Ferwig2.jpg

Blaencefn, Ferwig

Mae Eglwys Blaencefn yn tystiolaethu bron bob prynhawn Sul am 2yh. Ymunwn ag eglwysi'r ofalaeth adeg y gwyliau Cristnogol. Ugain o aelodau sydd yma. Byddwn yn cymdeithasu o gylch y byrddau yn ein Oedfa Ddiolchgarwch blynyddol ac adeg y Nadolig os bydd y tywydd yn caniatáu! Mae'r aelodau'n cyfrannu yn hael i'r holl gasgliadau. Mae cydweithio da a chyfeillgar rhwng yr aelodau ac mae pawb yn helpu i gadw'r adeiladau a'r fynwent yn daclus.

Darllen mwy