Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1701Jewin.jpg

Jewin, Llundain

Lleolir Jewin yng nghanol ardal y Barbican, nid nepell o Ddinas Llundain. Cynhelir dau wasanaeth bob Sul. Yn ogystal, mae gan Jewin Gymdeithas Lenyddol sy'n cyfarfod bron bob nos Fawrth rhwng Hydref a Mawrth am 7:15yh. Cynhelir cyfarfod gweddi unwaith y mis, cyn cyfarfod y Gymdeithas Lenyddol fel rheol.

Darllen mwy

Digwyddiadau

Read more