Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1006HenGolwyn.JPG

Hebron, Hen Golwyn

Mae Capel Hebron ym mhen uchaf Hen Golwyn gydag aelodaeth o tua 160 oedolyn a 40 o blant. Mae'r ysgol Sul yn fywiog a phrysur. Hebron yw'r unig gapel gydag Ysgol Sul yn yr ardal, ac felly bydd plant o enwadau eraill yn ymuno â ni ac yn cefnogi'r holl weithgaredd. Cynhelir Dosbarth Beiblaidd yn wythnosol fore Llun. Mae'r Chwiorydd yn cyfarfod yn rheolaidd drwy'r gaeaf ac mae'r Eglwys yn rhan o Gymdeithas Bro ac Eglwysi Colwyn.

Darllen mwy