Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1242StDavids.jpg

St David's Uniting Church, Pontypridd

Rydym yn gyfuniad hapus o eglwysi Bedyddiedig, Diwygiedig Unedig a Phresbyteraidd a unodd yn 2002. Mae'r brif eglwys ar y gyffordd rhwng Gelliwastad Road a Penuel Lane, ac mae Church House ar Mayfield Road. Ymysg gweithgareddau'r eglwys mae Clwb Plant a Grŵp Ieuenctid, sy'n cael eu cynnal yn Church House. Hefyd mae Chwiorydd a Bar Coffi gyda chacennau cartref a chyfle i wneud cardiau yn y brif eglwys. Rydym yn eglwys Masnach Deg ac mae gennym lu o gysylltiadau â'r gymuned.

Darllen mwy