Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

2557Newport.JPG

Stow Park, Casnewydd

Ym mhopeth y gwnawn, ein hamcan yw 'gwneud Iesu'n hysbys'. Rydym yn rhan o Bartneriaeth Ecwmenaidd Leol (EBC ac Eglwys Ddiwygiedig Unedig) ers 2008. Ym mis Rhagfyr 2010, agorwyd Canolfan Gymunedol Eglwysig newydd fel rhan o'r capel ac mae'n cael ei defnyddio'n helaeth ar gyfer estyn allan i'r gymuned. Mae gennym Reolwr Canolfan/Cynorthwy-ydd Bugeiliol llawn amser a Gweithiwr Ieuenctid llawn amser. Mae Ebeneser, yr eglwys Gymraeg, yn cyfarfod yma bob prynhawn Sul.

Darllen mwy