Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

0124Aberaeron.jpg

Tabernacl, Aberaeron

Lleolir Capel Tabernacl yn nghanol tref hardd glan-môr Aberaeron. Mae cyfarfod bob Sul am 10:00yb ac ysgol Sul i'r plant yn dilyn am 11:15yb. Mae'r chwiorydd yn cynnal bore coffi yn y festri ar ddydd Iau cyntaf pob mis. Mae Cymdeithas Lenyddol yn cyfarfod yn fisol rhwng mis Tachwedd a Mawrth ac mae ganddi raglen amrywiol o gweithgareddau.

Darllen mwy