Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

0720Rhuthun.JPG

Rhuthun

Rydym bellach yn dathlu 125 o flynyddoedd ers i'r achos hwn gael ei sefydlu. Cynhelir ein oedfaon am 10:30yb a 6yh ar y Sul. Mae gennym ysgol Sul fechan ac rydym yn cynnal dau grŵp wythnosol (un i ferched ac un i bawb). Rydym yn cymryd rhan yng ngweithgareddau Cytûn Rhuthun, yn enwedig yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol. Mae'r eglwys mewn lleoliad cyfleus yng nghanol y dref ac mae gwasanaeth bws da, hyd yn oed ar y Sul.

Darllen mwy