Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

0627BethaniRhydaman.JPG

Bethani, Rhydaman

Eglwys Gymraeg ei hiaith yw Bethani. Ers cyfnod gweinidogaeth y Parch W. Nautlais Williams, a ddaeth dan ddylanwad pwerus yr Ysbryd Glan ym mis Tachwedd 1904, mae gwirioneddau egengylaidd wedi bod yn sylfaenol i'w bodolaeth, gyda Christ yn ganolog iddi. Adlewyrchir hyn yn y weinidogaeth heddiw. Cynhelir dwy oedfa ar y Sul am 10:15 a 5:30 (2:30 yn ystod y gaeaf) ac oedfa weddi a dosbarth Beiblaidd am 10yb ar ddydd Mawrth.

Darllen mwy

Digwyddiadau

Read more