Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

0207BowStreet.jpg

Capel y Garn, Bow Street

Cynhelir dwy oedfa ar y Sul, y naill am 10yb (pryd cynhelir hefyd Ysgol Sul I'r plant) a'r llall am 5yh. Yn ogystal, mae gan Capel y Garn nifer o gymdeithasau llewyrchus megis Gymdeithas y Chwiorydd, Cymdeithas Help Llaw a Chymdeithas Lenyddol, sydd yn cyfarfod yn rheolaidd dros fisoedd y gaeaf.

Darllen mwy