Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

2494Crai.jpg

Horeb, Crai

Rydym yn eglwys fechan iawn o ran aelodaeth ond mae ein ffydd yn gryf ac mae ein gobeithion a'n cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn optimistaidd. Rydym yn cynnal gwasanaeth bob dydd Sul am 10:30yb (ond nid yn ystod mis Awst) ac uchelbwyntiau ein blwyddyn yw ein gwasanaethau arbennig adeg y Pasg, y Cynhaeaf ac ar Noswyl Nadolig. Caiff y gwasanaeth hwnnw ei drefnu a'i arwain gan ein plant a'n pobl ifanc. Bydd oddeutu 20 o blant o'r ysgol gynradd leol, Ysgol Pontsenni, yn ymuno â nhw ar ei gyfer.

Darllen mwy