Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1237Bonvilston.jpg

Zoar, Tresimwn

Eglwys fechan wledig (sydd ag Eglwys Iau lai fyth) ger yr A48 (wrth yr Aubrey Arms) ym Mro Morgannwg. Rydym yn rhan o ofalaeth o dair eglwys. Rydym i gyd yn dod ynghyd i fwynhau oedfaon arbennig a gweithgareddau cymdeithasol, yn cynnwys penwythnos i ffwrdd ym mis Mehefin o dan arweiniad ein gweinidog. Mae croeso mawr i deuluoedd ifanc ddod gyda ni.

Darllen mwy