Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1697Porthmadog.jpg

Capel y Porth

Mae Capel y Porth yn eglwys fywiog sy'n cyfarfod mewn adeilad modern. Mae'r clwb ieuenctid yn cyfarfod bob nos Wener a'r ysgol Sul yn ystod oedfa'r bore. Mae'r aelodau yn trefnu gwasanaethau ar wahanol themâu o bryd i'w gilydd ac mae'r gwasanaethau hyn yn dra phoblogaidd. Gweler ein gwefan am wybodaeth bellach.

Darllen mwy