Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1347MissionHall.jpg

Mission Hall, Castell-nedd

Mae Mission Hall yn eglwys brysur sydd â thua 50 aelod. Bob wythnos mae cyfarfodydd rheolaidd yn yr adeilad: mawl a gweddi ar nos Lun, y chwiorydd ar ddydd Mawrth a gweddi a bore coffi ar ddydd. Rydym yn cynnal Astudiaeth Feiblaidd bob yn ail nos Fawrth a seiat fisol. Mae'n hysgol Sul yn llewyrchus iawn. Ar rai adegau byddwn yn cynnal 'addoliad i bob oed'.

Darllen mwy