Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1128GadCilcain.jpg

Capel Gad, Cilcain

Disgrifiad i ddodMae Ysgol Sul unwaith y mis yn Nghapel Gad a chynhelir cinio misol i godi arian a rhoi cyfle i'r henoed gymdeithasu. Cynhelir Dathliad Gŵyl Ddewi gyda swper a chyngerdd. Dathlodd y capel 150 mlwyddiant yn 2011 gyda gwasanaeth arbennig a chyngerdd clasurol. Defnyddir yr adeiladau gan fudiadau pentref Cilcain ac mae Gwŷl Fama yn defnyddio'r adeiladau i gynnal gweithgareddau hefyd.

Darllen mwy