Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1304BurryGreen2.jpg

Bethesda, Burry Green

Eglwys deuluol fechan yn Burry Green, bymtheg milltir o Ddinas Abertawe. Rydym yn cynnal digwyddiadau ieuenctid ar y Sul ac yn ystod yr wythnos. Rydym hefyd yn cyfarfod i annog ein gilydd yn y ffydd ar ddydd Mercher. Mae'n heglwys yn dilyn y Beibl, yn groesawgar ac yn canolbwyntio ar genhadaeth. Arweinir ni gan ein gweinidog, y Parchedig Iain B. Hodgins, a thri blaenor. Mae'n eglwys yn rhan o Ofalaeth Gŵyr. Dewch i ymuno â ni os ydych yn ymweld â Phenrhyn Gŵyr!

Darllen mwy