Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

0105SoarMynydd.jpg

Soar y Mynydd

Yn ôl rhai, dyma'r capel mwyaf diarffordd yng Nghymru. Mae Soar y Mynydd yng nghanol y bryniau i'r de-orllewin o Dregorn. Cafodd y capel ei adeiladu yn y 1820au gan Ebenezer Richards - gweinidog yn Nhregaron a thad Henry Richard (1812-88) - a'i ymddiriedolwyr. Cai'r adeilad ei ddefnyddio fel ysgol dan y 1940au hefyd. Heddiw, mae gwasanaethau yn cael eu cynnal bob wythnos yn ystod yr haf.

Darllen mwy