Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

2804AdfaCoffa.JPG

Capel Coffa Lewis Evan a Charmel

Lleolir Adfa tua tair milltir i'r de o Lanfair Caereinion ym Mhowys. Adeiladwyd y capel gwreiddiol yn 1790 a gosodwyd cofeb y tu allan i Lewis Evan, Cynghorydd cyntaf y Methodistiaid yng ngogledd Cymru. Cafodd yr adeilad ei adfer yn llwyr a'i ailagor yn 1997.

Darllen mwy