Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1317Llanelli.jpg

Llanelli Presbyterian Church

Eglwys brysur, fywiog, sydd â 50 o aelodau. Rydym yn cynnal ystod eang o gyfarfodydd ysbrydol a chymdeithasol yn ystod yr wythnos, e.e. Astudiaeth Feiblaidd, Grwpiau Cyfeillgarwch, Chwiorydd, Clwb Plant, ysgol Sul a boreau coffi. Rydym wedi cynnal sawl cwrs Alpha ar hyd y blynyddoedd ac rydym hefyd yn cynnal sîn gerddoriaeth ar ddydd Sadwrn i bobl ifanc 10-13 mlwydd oed yn y prynhawn a 15+ fin nos.

Darllen mwy