Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

0912Prestatyn.jpg

Rehoboth, Prestatyn

Eglwys drefol, gynnes a chyfeillgar. Eglwys sydd wedi bod yn gartref ysbrydol I nifer fawr o genhadon tramor yr enwaddros y blynyddoedd. Gwerthfawrogwn gwmni a chyfraniad y plant ac rydym bob amser yn ceisio cael mwy o Gymry'r dref o bob oed i ymuno â ni. Mae croeso mawr i bob gweledigaeth newydd a fuasai'n ehangu a dyfnhau ein gweinidogaeth a'n cenhadaeth, ac yn bendant, mae'r grwpiau addoli newydd o'n mysg yn cyfoethogi ein tystiolaeth.

Darllen mwy