Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

2439Pontardawe.jpg

Soar, Pontardawe

Cynhelir ein hoedfa wythnosol am 10:30yb ar ddydd Sul, gyda'r ysgol Sul yn dilyn am 11:30. Mae gennym Gylch Astudio'r Beibl sy'n cyfarfod bob yn ail ddydd Mawrth a chynhelir Cyfarfod Chwiorydd bob prynhawn dydd Mawrth am 2:30yb. Cynhelir ein cyfarfod pregethu blynyddol ar yr ail Sul ym mis Medi.

Darllen mwy