Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

0351Brynaerau2.JPG

Brynaerau, Pontllyfni

Nod yr eglwys yw sicrhau bod lle o addoliad yn agored i drigolion Brynaerau bob Sul. Gwireddir hyn drwy gynnal Ysgol Sul am 10:30yb ac oedfa am 2:00yh bob Sul. Mae'r eglwys hefyd yn agored i gynnal gwasanaethau arbennig fel bedydd, priodas neu angladd, fel bo'r galw. Mae adeiladau'r eglwys ar gael i gymdeithasau'r ardal ymgynull.

Darllen mwy