Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

2512LlanfihangelG.jpg

Moserah, Llanfihangel Gobion

Adeilad syml mewn llecyn heddychlon yng ngefn gwlad Sir Fynwy yw Moserah. Er bod y gynulleidfa yn oedrannus, mae'n groesawgar iawn ac mae croeso cynnes i bawb. Mae addoliad ar y Sul yn gyfuniad traddodiadol o emynau a darlleniadau, tra bo Cinio a Gweddi ar ddydd Mercher yn gyfle i fwynhau cyfeillgarwch ac astudiaeth Feiblaidd. Mr John Morrow yw arweinydd yr eglwys.

Darllen mwy