Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1305Cheriton.jpg

Trinity, Cheriton

Adeilad rhestredig Gradd 2 (CADW) a adeiladwyd yn 1817 gan y Foneddiges Barham. Rydym yn cynnal gwasanaeth boreol am 10yb ar y Sul cyntaf, y trydydd a'r pedwerydd bob mis. Ar yr ail Sul, rydym yn cyfarfod ar gyfer gwasanaeth teuluol yn eglwys Burry Green. Mae'r Trinity Singers yn ymarfer yn y capel am 7:30yh bob nos Fawrth. Rydym yn cynnal gwasanaethau arbennig ar adegau penodol o'r flwyddyn ac mae gennym ddiwrnod agored ar y Sul cyntaf ym mis Gorffennaf.

Darllen mwy