Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

0304Llanfairfechan.jpg

Horeb, Llanfairfechan

Adeiladwyd y capel, y festri a'r tŷ capel yn ystod 1910-12. Gwerthwyd y capel bellach, ac addaswyd y festri yn gapel gyda'r ysgol Sul yn defnyddio ystafell y blaenoriaid. Mae gennym 66 o aelodau, gan gynnwys 5 blaenor, a dwsin o blant hefyd. Defnyddir y festri gan y gymuned yn ystod yr wythnos.

Darllen mwy