Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

2155Gad.jpg

Gad Newydd, Bodffordd

Ym mis Mai 2010 ail-agorwyd y capel ar ei newydd wedd ar ol ei ail-drin yn llwyr. Bellach, mae gennym addoldy modern, deiniadol a chyfforddus, ystafell ddefnyddiol ar gyfer Ysol Sul a phwyllgorau, cegin a chyflesterau hwylus ynghyd a maes parcio eang. Rydym yn cynnal ein gwasanaethau am 2yh fel rheol, a chroesawn ymwelwyr. Mae'r Ysgol Sul wedi ail-agor fel y Clwb Dydd Sul ac yn fywiog iawn. Mae'n cyfarfod am 10yb yn ystod tymhorau ysgol - croeso i blant oed cynradd.

Darllen mwy