Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

2050PenielNewydd.jpg

Peniel Newydd, Llanegryn

Peniel Newydd yw'r unig gapel ym mhentref Llanegryn. Fe wnaeth sefydlwyr y capel adeiladu tri adeilad: capel, tŷ capel a festri - ond erbyn dechrau'r milflwydd newydd roedd y tri wedi dirywio i gyflwr digon bregus. Gwerthwyd yr hen gapel, y tŷ capel ac addaswyd y festri yn addoldy cartrefol, cyfoes a chyfforddus. Agorwyd Capel Peniel Newydd a chynhaliwyd gwasanaeth o Ddiolchgarwch ar 11 Tachwedd 2007. Roedd y freuddwyd wedi ei gwireddu.

Darllen mwy