Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

2842Wolverhampton.JPG

Saron, Wolverhampton

Agorwyd y capel Cymraeg cyntaf yn Wolverhampton yn 1860. Saron yw'r trydydd adeilad ac fe'i agorwyd yn1968. Ar hyn o bryd, yr ydym yn cynnal gwasanaeth bob yn ail Sul am 2:30yh. Er fod yr ofalaeth yn mynd yn llai bron pob blwyddyn y mae gennym amryw o ymwelwyr sydd yn ffyddlon iawn.

Darllen mwy

Digwyddiadau

Read more