Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1111Treffynnon.jpg

Capel Penbryn, Treffynnon

Mae eglwys Penbryn ymysg y mwyaf modern ac addas fel addoldy a chanolfan amlbwrpas i'r gymdeithas ac i aelodau Eglwysi Bro Treffynnon. Braf yw cyd-addoli mewn capel sy'n ysgafn, clud a golau - addurniaeth minimalist pia hi! Cynhelir gwasanaethau ar y Sul ynghyd ag ysgol Sul am 11:15yb, yn ogystal â Chlwb Plant (cynradd) ar nos Fawrth. Hefyd ceir amrywiaeth o weithgareddau eraill, a defnyddir yr adeilad yn helaeth 24/7 gan y gymuned hefyd.

Darllen mwy