Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1355PortTalbot.jpg

Fitzclarence, Port Talbot

Eglwys fechan Saesneg ar ystâd Sandfields ym Mhort Talbot. Mae ein gwasanaeth Sul am 3yh ac rydym yn cynnal cyfarfod Gweddi a Chymdeithas bob dydd Llun. Rydym yn cael cyfarfod cyfeillgarwch ar y cyd gydag eglwysi eraill ar ddydd Iau cyntaf pob mis am 2yh.

Darllen mwy