Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

001logoEBC.JPG

United Church, Rhyl

Mae hon yn eglwys unedig rhwng Eglwys Bresbyteraidd Cymru a'r Eglwys Ddiwygiedig Unedig. Mae gennym weinidog newydd, y Parchg Paul Robinson. Rydym yn croesawu llu o sefydliadau gan gynnwys Rainbows, Brownies, Guides, Beavers, Cubs a Scouts yn ogystal â grwpiau merched a grŵp drama i blant. Mae gennym Gadair Gweddi ac rydym yn ymfalchïo yn ein gofal bugeiliol da.

Darllen mwy