Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1933Cerrigydrudion.jpg

Jerwsalem, Cerrigydrudion

Eglwys Gymraeg ei hiaith ym mhentref Cerrigydrudion. Mae gan Jerwsalem oddeutu 100 o aelodau. Cynhelir oedfaon bob Sul ac ysgol Sul i blant, ieuenctid ac oedolion. Mae'r Gymdeithas yn cyfarfod yn ystod tymor y gaeaf a'r clwb cerdded yn ystod yr haf.

Darllen mwy