Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

2812AnnGriffiths.jpg

Capel Coffa Ann Griffiths

Eglwys Gymraeg ei hiaith ym mhentref Dolanog yw Capel Coffa Ann Griffiths. Agorwyd y capel ym 1904 er cof Ann Griffiths, y cyfansoddwr emynau Cymraeg enwog, a dreuliodd y rhan fwyaf o’i hoes yn Nolanog. Mae’r adeilad ei hun yn enghraifft ddiddorol ac anarferol o’r arddull archeolegol Celf a Chrefft a ddefnyddiwyd ar gyfer capeli Anghydffurfiol.

Darllen mwy

Digwyddiadau

Read more