Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1012Llandudno2.jpg

Eglwys Unedig Seilo, Llandudno

Mae Eglwys Unedig Gymraeg Llandudno yn cynnwys pedwar enwad: Presbyteriaid, Annibynwyr, Wesleaid a Bedyddwyr (PAWB) ond maent yn parhau i berthyn I'w gwahanol enwadau. Yn y flwyddyn 2000 unwyd yn adeiladau Seilo (Presbyteriaid) ac mae holl weithgareddau yr Eglwys Unedig yn cael eu cynnal yno.

Darllen mwy

Digwyddiadau

Read more