Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

2221BomereHeath.JPG

Bomere Heath

Eglwys dywodfaen fechan a adeiladwyd yn 1827 yng nghanol y pentref. Rydym yn cynnal gwasanaethau rheolaidd ar y Sul a gwasanaethau eciwmenaidd gyda'r eglwysi Methodistaidd ac Anglicanaidd. Byddwn yn cynnal bore coffi a sgwrs ar ail fore Mawrth pob mis ac yn cynnal gwasanaethau ar y cyd gydag eglwysi EBC eraill yng Ngofalaeth Amwythig.

Darllen mwy