Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1316TerraceRoad.jpg

Terrace Road, Swansea

Mae gennym gynulleidfa fechan o ran aelodaeth ond nifer dda o gyfeillion. Mae gennym weinidog o Dde Corea, y Parchedig Moon Sook Choi. Ar y Sul, rydym yn cynnal gwasanaeth bywiog am 10:30yb ac mae'r ysgol Sul yn cyfarfod am 2:30yh. Mae cyfarfod gweddi am 5:15yh a gwasanaeth traddodiadol am 6yh. Unwaith y mis, rydym yn cynnal Clwb Iesu a Fi yn yr ysgol leol. Mae gennym Glwb Cyfeillgarwch Saesneg ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, Astudiaeth Feiblaidd a Chlwb Ieuenctid hefyd.

Darllen mwy