Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

0369Bethel.JPG

Y Cysegr, Bethel

Mae Eglwys y Cysegr wedi ei lleoli ym mhentref Bethel, Arfon, ac yn rhan o Ofalaeth Glannau'r Saint. Cynhelir oedfa bob bore Sul am 10yb gydag ysgol Sul i'r plant yn y festri yn dilyn y gwasanaeth dechreuol. Defnyddir yr adeiladau yn rheolaidd i gyfarfodydd Clwb Bro Bethel, Cymdeithas Lenyddol Undebol, Cangen Merched y Wawr, Cylch Ti a Fi a phwyllgorau gwahanol fudiadau yn y pentref.

Darllen mwy

Digwyddiadau

Read more