Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1901CapelTegid.jpg

Capel Tegid, Y Bala

Cynhelir oedfa am 10yb a 5:30yh, ac eithrio ar y drydedd nos Sul yn y mis, pan gynhelir gwasanaeth anffurfiol gyda phwyslais ar y ieuenctid am 6yh. Cynhelir oedfa Saesneg am 10:30yb. Cynhelir ysgol Sul yr oedolion yn dilyn oedfa'r bore. Mae'r plant yn mynd o'r capel i'r ysgol Sul ar ôl y gwasanaeth dechreuol, sydd yn canolbwyntio ar y plant.

Darllen mwy