Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

2021Abermaw2.JPG

Christchurch, Abermaw (Saesneg)

Christchurch yw capel Saesneg Abermaw ac mae'n rhannu adeilad gyda chapel Cymraeg Caersalem. Lleolir Christchurch yng nghanol tref glan-môr y Bermo. Cynhelir oedfaon ar y Sul am 11yb a 6yh. Mae'r ysgol Sul yn cwrdd yn ystod oedfa'r bore (mae croeso i blant sy'n ymweld) a cheir lluniaeth ar ôl oedfa'r hwyr. Mae croeso i ymwelwyr bob amser. Cynhelir seiat neu astudiaeth Feiblaidd bob nos Fawrth am 8yh.

Darllen mwy