Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

0142Blaenannerch2.JPG

Blaenannerch

Saif y capel yng nghanol pentref Blaenannerch, ar y brif ffordd o Aberteifi i Aberaeron. Daw ymwelwyr lu i'r capel o bedwar ban byd - mae pawb yn awyddus i weld mangre gysegredig sydd â hanes cyfoethog. Ceir oedfaon yn y capel bob dydd Sul. Nid oes gennym weinidog ar hyn o bryd ond mae'r holl aelodau'n cydweithio'n hwylus iawn.

Darllen mwy