Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

1119NantFflint.jpg

Bethel, Nant y Fflint

Eglwys fach yn y wlad efo 11 o aelodau ffyddlon. Mae'r aelodau'n weithgar iawn yn cadw'r drysau ar agor ac rydym yn croesawu ymwelwyr ac aelodau newydd. Mae'r adeilad yn dyddio yn ôl i 1867. Rydym yn ddi-fugail ond yn llenwi bron i bob Sul. Rydym yn cyfarfod bob prynhawn Sul am 2:30yh.

Darllen mwy