Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Eglwys Dan Sylw

001logoEBC.JPG

Hope and Market Square, Merthyr Tudful

Mae Hope & Market Square yn eglwys fodern ger gorsaf drenau Merthyr Tudful. Cynhelir oedfa Saesneg am 11yb ar y Sul, gyda choffi i ddilyn. Mae mamau a'u plant yn cyfarfod ar ddydd Llun rhwng 10:30yb-12yh. Mae Seiat Feiblaidd ar y dydd Mercher cyntaf a thrydydd bob mis a Chlwb Croeso ar yr ail ddydd Mercher am 2:30yh. Rydym yn cynnal Bore Coffi a Chylch Gweddi bob dydd Iau am 10:15yb. Mae croeso cynnes i chi yn unrhywun o'r uchod.

Darllen mwy