Cysylltu

Manylion Cyswllt

Gallwch anfon ymholiadau i’n Swyddfa Ganolog a byddant yn cael eu hanfon ymlaen i’r person neu’r eglwys briodol. Os am gysylltu, defnyddiwch y ffurflen ymholiad neu defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Ein Cyfeiriad

Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Capel Tabernacle
81 Heol Merthyr
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd
CF14 1DD
Gweld lleoliad

Gwybodaeth Gyswllt

Ffôn: 029 2062 7465
E-bost: swyddfa.office@ebcpcw.org.uk

Ein canolfannau

Ymholiadau penodol

Os am anfon eich ymholiad i berson neu eglwys benodol, cliciwch ar y dolenni hyn i geisio eu manylion cyswllt:

  • Staff
  • Eglwysi lleol
  • Ymholiadau gwefan
    (os oes gennych sylw neu gwestiwn am y wefan hon neu os am ddiweddaru’r wybodaeth am eich eglwys)

Mae oriau’r Swyddfa fel a ganlyn: 9-5 rhwng dydd Llun a dydd Iau; 9-4 ar ddydd Gwener. Mae awr ginio rhwng 1 a 2yh. Mae’r Swyddfa ar gau ar Wyliau’r Banc ac yn ystod y cyfnod rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.