Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin misol a'n defosiynau dyddiol

Hoffwn dderbyn...

Newyddion Misol
Defosiynau Dyddiol

Ein Gweinidogaethau


Ein dogfen ymgynghorol ar ein gweinidogaeth i'r dyfodol


Darllen mwy

Y Goleuad

Treasury

Darllenwch ein cylchgrawn Cymraeg wythnosol


Darllen mwy

Trydar @EBC_PCW

Croeso i wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ceisio rhannu'r newyddion da am Iesu Grist drwy addoliad creadigol, gwasanaeth o fewn ein cymunedau a thystiolaeth sy’n dangos cariad at bobl Cymru.

Gobeithio y byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn ei cheisio ar y wefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I weld ein swyddi gwag, cliciwch yma.

Bob 5 mlynedd byddwn yn cefnogi Apel Cymorth Cristnogol newydd. Yn 2017 byddwn yn cefnogi Apel Corwynt Cariad. Ceir mwy o wybodaeth a deunydd defnyddiol yma.

Eglwys Dan Sylw

0721StThomas.JPG

St Thomas, Dinbych

St Thomas yw prif eglwys rydd Saesneg Dinbych ac felly rydym yn denu pobl o bob mathau o gefndiroedd Cristnogol. Nid yw enwadaeth yn golygu dim i ni: caredigrwydd, cymwynasgarwch a dysgu'r Newyddion Da am Iesu Grist sy'n bwysig i ni. Mae gan St Thomas enw yn y dref fel eglwys fywiog a gweithgar.

Darllen mwy

Digwyddiadau

Read more