Newyddion

Cyhoeddiadau » Y Goleuad

Y Goleuad

Y Goleuad yw papur newydd wythnosol Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Mae’n cynnwys newyddion o’r eglwysi yn ogystal ag erthyglau am Gristnogaeth yng Nghymru, tudalen ar gyfer pobl ifanc, eitemau o’r archif a mwy. Y Golygydd yw’r Parchedig Ddr Watcyn James. Gallwch gysylltu ag ef drwy anfon e-bost at goleuad@ebcpcw.org.uk

Isod gallwch lawrlwytho tudalennau diweddar o'r Goleuad ar ffurf ffeil PDF

2017

2016

 2015

 2014

 2013

Os hoffech danysgrifio i’r Goleuad, holwch eich eglwys (EBC) leol neu cysylltwch gyda’r argraffwyr, Gwasg y Bwthyn, ar 01286 672018 neu gwasgybwthyn@btconnect.com.

Oni noder yn wahanol nid yw’r farn a fynegir gan y cyfranwyr unigol o anghenraid yn farn y mae’r Gymanfa Gyffredinol na'r Golygydd yn cytuno â hi. 

Get Adober Reader