Rhoddion

Yr ydym yn ddiolchgar iawn am eich rhoddion.

Cliciwch isod os am roi rhodd. Bydd MyDonate, gwasanaeth a ddarperir gan BT, yn prosesu’r cyfraniad yn ddiogel.

Sylwer na ellir derbyn unrhyw roddion drwy’r wefan hon yn lle’r Cyfraniad Cyfundebol.

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru – The Presbyterian Church of Wales yn elusen gofrestredig, rhif 1132022. Swyddfa gofrestredig: Capel Tabernacle, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1DD.