Cyfansoddiad

Yn yr adran hon ceir adnoddau sy’n ymwneud â chyfansoddiad canolog Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Cofiwch am y bobl o fewn eich eglwys sydd heb fynediad at y rhyngrwyd – argraffwch yr eitemau a allai fod o gymorth iddynt neu cysylltwch â ni i ofyn am gopïau.

arrow_upward
phone

Cysylltu â Ni

Ffôn: 029 2062 7465 | swyddfa.office@ebcpcw.cymru