Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i'w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma

Abergwyngregyn

Gweinidog:
Parch Ddr Elwyn Richards
Presbytery:
Arfon
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 2:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt:
Disgrifiad:

Yn 1897 cychwynwyd yr achos yn Nghapel Bethlehem, Abergwyngregyn. Yn 1999 cafwyd y gwasanaeth cyntaf gan yr Eglwys yng Nghymru yn y capel, ac rydym yn cydaddoli yn ngwasanaethau'r Cynheaf a'r Nadolig.

Ar nos Fercher am 5:30yh, cynhelir Clwb Ieuenctid y Capel (CIC), sy'n cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau i'r bobl ifanc. Rydym yn croesawu'r pentrefwyr a'r gymdeithas leol atom yn ystod y flwyddyn drwy gynnal cyngherddau, darlith a diwrnod o hwyl yn yr haf.

Ceir gwybodaeth bellach ar wefan Henaduriaeth Arfon.

 

Dolen sefydlog:
arrow_upward
phone

Cysylltu â Ni

Ffôn: 029 2062 7465 | swyddfa.office@ebcpcw.cymru