Rhaglen Dorcas

Cefnogir gwaith y Chwiorydd gan Raglen Dorcas, a grëwyd oherwydd dymuniad Adran Chwiorydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru i gynorthwyo merched ein capeli i rannu eu ffydd yn yr Arglwydd Iesu.

Mae’r Rhaglen yn darparu adnoddau pwrpasol ar gyfer y Chwiorydd, megis astudiaethau Beiblaidd, a syniadau ar gyfer digwyddiadau ymestyn allan i ferched yn y Gymuned.

Mae gennym ddwy cydlynydd – yn y Gogledd Carys Davies ac yn y De Sarah Morris. Mae’r ddwy ar gael i ymweld â grwpiau i gynnig anogaeth neu i annerch. Cewch gysylltu â nhw drwy e-bost neu ffôn

   
  carys.davies@ebcpcw.org.uk                    sarah@ebcpcw.org.uk
            01678 520 065                                       02920 620 424 

Cliciwch yma i ymweld â gwefan Rhaglen Dorcas

arrow_upward
phone

Cysylltu â Ni

Ffôn: 029 2062 7465 | swyddfa.office@ebcpcw.cymru