Y Goleuad

Y Goleuad yw papur newydd wythnosol Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Mae’n cynnwys newyddion o’r eglwysi yn ogystal ag erthyglau am Gristnogaeth yng Nghymru, tudalen ar gyfer pobl ifanc, eitemau o’r archif a mwy. Y Golygydd yw’r Parchedig Ddr Watcyn James. Gallwch gysylltu ag ef drwy anfon e-bost at goleuad@ebcpcw.cymru

Isod gallwch lawrlwytho tudalennau diweddar o'r Goleuad ar ffurf ffeil PDF:

2019

2018

2017

2016

arrow_upward
phone

Cysylltu â Ni

Ffôn: 029 2062 7465 | swyddfa.office@ebcpcw.cymru