Y Traethodydd

Prif amcan Y Traethodydd yw cynnig ymdriniaethau ar rychwant o bynciau sy’n ymwneud â ‘diwylliant’, a deall y gair hwnnw mewn ystyr eang i gynnwys gwead syniadol a deallusol cymdeithas. Y mae’r cylchgrawn wedi llwyddo erioed i fod yn amserol ac yn gyfoes mewn ystyr wironeddol yn ei drafodaethau ar lenyddiaeth, crefydd a’r celfyddydau.

Cyfraniad at drafod pynciau amrywiol mewn ffordd ddeallus yw adolygiadau sylweddol a safonol ac y mae’r Traethodydd erioed wedi rhoi lle amlwg i adolygu llyfrau; a hyn oll mewn arddull sy’n apelio at y ‘darllenydd cyffredin’. Ers dros gan mlynedd y mae’r cylchgrawn wedi bod yn cyfrannu’n gyffredinol eang at y bywyd deallusol Cymraeg.

Un o nodweddion Y Traethodydd yw amrywiaeth ei gynnwys. Yn ogystal â nifer o adolygiadau, mae pob rhifyn yn cynnwys tair neu bedair o erthyglau ar amrywiaeth o bynciau. Mewn  rhifynnau diweddar cafodd rhai o glasuron llên Cymru eu hail-ystyried o’r newydd a daeth ein hanes hefyd dan y chwyddwydr. Y mae materion gwyddonol yn cael eu hystyried, arbennig berthynas crefydd a gwyddoniaeth, a hefyd faterion moesegol a diwinyddol cyfoes. Y mae cyfle am ‘ddialog’ ar dudalennau’r cylchgrawn a chroesewir ymateb i erthyglau.

Cyhoeddir Y Traethodydd gyda chefnogaeth ariannol Cyngor Llyfrau Cymru.

Gellir prynu’r Traethodydd trwy eich siop lyfrau leol neu fe ellir tanysgrifio’n flynyddol (£4 y rhifyn, £16 y flwyddyn) trwy gysylltu â Gwasg y Bwthyn, Lôn Ddewi, Caernarfon, LL55 1ER.

  

 

 


Rhifyn Ebrill 2018


Rhifyn Ionawr 2018


Rhifyn Hydref 2017


Rhifyn Gorffennaf 2017

 


Rhifyn Ebrill 2017


Rhifyn Ionawr 2017


Rhifyn Hydref 2016


Rhifyn Gorffennaf 2016

 


Rhifyn Ebrill 2016


Rhifyn Ionawr 2016


Rhifyn Ebrill 2015


Rhifyn Ionawr 2015

 


Rhifyn Hydref 2014


Rhifyn Gorffennaf 2014


Rhifyn Ebrill 2014


Rhifyn Ionawr 2014

arrow_upward
phone

Cysylltu â Ni

Ffôn: 029 2062 7465 | swyddfa.office@ebcpcw.cymru