Adnoddau

Cyflogaeth / Deiliaid Swydd

Yn yr adran hon ceir adnoddau sy’n berthnasol i gyflogeion Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

 

Ffurflenni treuliau i gyflogai a gweinidogion gwirfoddol

Y Cynllun Pensiwn

Statws Cyflogaeth Gweinidogion

Cofiwch am y bobl o fewn eich eglwys sydd heb fynediad at y rhyngrwyd – argraffwch yr eitemau a allai fod o gymorth iddynt neu cysylltwch â ni i ofyn am gopïau.

Get Adober Reader