Adnoddau

Diogelwch

Am wybodaeth ynglŷn â diogelu plant ac oedolion bregus, gweler wefan y Panel Diogelwch Cydenwadol.

Am copi o'r Polisi Gwarchod Data (ers Gorffennaf 2014) cliciwch yma.

Cofiwch am y bobl o fewn eich eglwys sydd heb fynediad at y rhyngrwyd – argraffwch yr eitemau a allai fod o gymorth iddynt neu cysylltwch â ni i ofyn am gopïau.

Get Adober Reader