Adnoddau

Eiddo

Yn yr adran hon ceir adnoddau ar gyfer rheoli a chynnal eiddo eich eglwys.

Dogfennau Eiddo

Dolenni Eiddo

 

Cofiwch am y bobl o fewn eich eglwys sydd heb fynediad at y rhyngrwyd – argraffwch yr eitemau a allai fod o gymorth iddynt neu cysylltwch â ni i ofyn am gopïau.

Get Adober Reader