Ein Gwaith

Canolfannau

Mae gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru ddwy ganolfan: Coleg y Bala a Choleg Trefeca. Gall ein canolfannau gynnig man cyfarfod i grwpiau ac unigolion Cristnogol neu seciwlar – os am wybodaeth ewch i’w gwefannau.

Coleg y Bala

Mae Coleg y Bala yn ganolfan ar gyfer plant ac ieuenctid sydd wedi ei lleoli yn y Bala, Gwynedd. Mae Coleg y Bala yn cynnal cyrsiau dydd, penwythnos ac wythnos yn rheolaidd ar gyfer plant ac ieuenctid.

 

Coleg Trefeca

Mae Coleg Trefeca yn ganolfan hyfforddiant ar gyfer lleygwyr, ac mae wedi ei lleoli ym Mannau Brycheiniog. Mae Coleg Trefeca yn darparu lle ar gyfer cynadleddau a chyrsiau yn rheolaidd ac mae’n le delfrydol os am weddïo, myfyrio, neu ymlacio.