Ein Gwaith

Hyfforddiant

Gwaith yr Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant yw darparu a chydlynu hyfforddiant fydd yn galluogi eglwysi ac unigolion i roi o’u gorau i waith Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Darperir arweiniad a hyfforddiant i leygwyr, gweinidogion, gweithwyr cyflogedig a gwirfoddolwyr, yn ogystal â chyrsiau i’r sawl sydd â’u bryd ar y weinidogaeth ordeinedig

Y Coleg Gwyn

Mae swyddfa’r Adran wedi ei lleoli yn y Coleg Gwyn ym Mangor lle mae swyddogion hyfforddiant Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ac Undeb Bedyddwyr Cymru yn cydweithio.

Cydlynydd Hyfforddiant EBC yw Delyth Oswy-Shaw. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau am hyfforddiant ati.

Gellir darparu hyfforddiant yn lleol hefyd a threfnir cyfarfodydd yn rheolaidd yng nghanolfannau hyfforddiant Eglwys Bresbyteraidd Cymru - Coleg Trefeca a Choleg y Bala.

Hyfforddiant ar gyfer lleygwyr

Ceir darpariaeth eang ar gyfer lleygwyr a gellir ymateb i anghenion penodol yn ôl y galw. Mae’r Adran yn darparu:

  • Cyrsiau yn ymwneud ag arwain addoliad a phregethu
  • Hyfforddiant i flaenoriaid sydd am weinyddu’r sacramentau
  • Adnoddau ar gyfer hyfforddiant lleol
  • Anogaeth ac arweiniad yn ôl y galw
  • Adnoddau hyfforddi

Gweinidogion a gweithwyr 

Darperir hyfforddiant mewn swydd dair gwaith y flwyddyn, a hyfforddiant neilltuol yn ôl y galw.

Ar gyfer y rhai sydd â’u bryd ar y weinidogaeth ordeinedig

Yr Adran mewn ymgynghoriad â’r eglwysi lleol a’r henaduriaethau sy’n derbyn ymgeiswyr am y weinidogaeth ac yn trefnu eu hyfforddiant.

Ar gyfer eglwysi a henaduriaethau

Mae’r Adran yn gallu darparu arweiniad a chefnogaeth ariannol er mwyn trefnu hyfforddiant o fewn eglwys neu henaduriaeth.