Addoli Digidol

Eglwysi sy’n ffilmio neu recordio deunydd i bobl sy’n methu mynychu’r eglwys oherwydd y pandemig coronafeirws.

Nesáu at Iesu

CD ar-lein yn cynnwys casgliad o emynau cyfarwydd, darlleniadau o’r Beibl a gweddïau…

Coronafeirws

Coronafeirws Newydd (COVID-19) – Arweiniad i’n Heglwysi, Llysoedd, Gweinidogion a Gweithwyr a Chanolfannau.

Yr ydym yn hyderu y bydd y cyngor o gymorth i chwi wrth drefnu cyfarfodydd ac wrth ddeall sut y bwriadwn weithredu yng ngoleuni y cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru..

Addoli Digidol

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru wedi llunio rhestr o’i heglwysi sy’n ffilmio neu recordio unrhyw ddeunydd, p’un a’i yn wasanaeth neu’n weddi, pregethau digidol a darlleniadau i bobl sy’n methu mynychu’r eglwys oherwydd o pandemig coronafeirws.

Bydd y rhestr hon yn cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Eglwys Gartref

Casgliad o bregethau i chi eu mwynhau o ddiogelwch eich cartref..