Ein Heglwysi

Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gyda thua 20,000 o aelodau ac oddeutu 600 o eglwysi.

Mae gennym ychydig o eglwysi segur sydd ar gael i’w gwerthu ar hyn o bryd. Mae’r eiddo fel arfer yn cael cynnig rhydd-ddaliad gyda rhai cyfyngiadau ar ddefnydd yn y dyfodol a gellir cael gwybodaeth bellach gan yr asiant gwerthu penodedig.

Pwy ydym ni

Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gyda thua 20,000 o aelodau ac oddeutu 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Fe’i gelwir hefyd yn Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd ac ‘Y Cyfundeb’, ganwyd Eglwys Bresbyteraidd Cymru o adfywiad Methodistaidd y 18fed ganrif.

Un person, un pwrpas, tri diwrnod

Wrth baratoi ar gyfer y Pasg rydym yn rhoi 5 astudiaeth a 5 ffilm am ddim i’w lawrlwytho. Yn ogystal â nifer o adnoddau fel llawlyfr, poster a thaflenni.