Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru wedi llunio rhestr o’i heglwysi sy’n ffilmio neu recordio unrhyw ddeunydd, p’un a’i yn wasanaeth neu’n weddi, pregethau digidol a darlleniadau i bobl sy’n methu mynychu’r eglwys oherwydd o pandemig coronafeirws.

Bydd y rhestr hon yn cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Os ydych chi’n ystyried neu’n bwriadu rhannu eich addoliad ar-lein, rhowch wybod i ni trwy e-bostio Alice.

I wrando ar ein wasanaeth Sul dros y ffôn, cliciwch ar y llun isod.

Capel / Gweinidog Linc Manylion
Park End, Cardiff YouTube Live Service, 6pm Sunday’s
Eglwysi Bro Aled YouTube Oedfaon
Capel Cildwrn, Llangefni FacebookGwefan Ffrwd byw ar ddydd Sul archif o wasanaethau digidol

Capel Maengwyn, Machynlleth

Cilgant, Drenewydd

Heol China, Llanidloes

Iestyn ap Hywel

FacebookSoundcloud Recordiadau o wasanaethau a mwy
Ffynnon, Llandysul Facebook Ffrydiau byw a gweddïau
Capel Bethesda, Y Wyddgrug Trwy y Parchg Huw Powell-Davies ar Facebook – adiwch e fel ffrind ar Facebook neu ymunwch a’r Grwp Facebook Capel Bethesda Ffrwd byw, 10:30yb bore Sul
Parchg Bryn W Williams Vimeo Casgliad o adnodau calonogol
St Thomas’s Church, Denbigh Website Recording of service, worship sheet with music for hymns
Capel y Garn, Aberystwyth Facebook a Gwefan Oedfa a crynodeb ysgrifenedig
Capel Salem, Canton Facebook Gweddïau
Sandfields, Port Talbot Facebook a You Tube Ffrydiau byw a gweddïau
Moreton Presbyterian Church Gwefan Recordiadau o wasanaethau a mwy