Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru wedi llunio rhestr o’i heglwysi sy’n ffilmio neu recordio unrhyw ddeunydd, p’un a’i yn wasanaeth neu’n weddi, pregethau digidol a darlleniadau i bobl sy’n methu mynychu’r eglwys oherwydd o pandemig coronafeirws.

Bydd y rhestr hon yn cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Os ydych chi’n ystyried neu’n bwriadu rhannu eich addoliad ar-lein, rhowch wybod i ni trwy e-bostio Gwyn.

I wrando ar ein gwasanaeth Sul dros y ffôn, cliciwch ar y llun isod.

 

FFRWD FYW

CEREDIGION A GOGLEDD PENFRO

Ffynnon, Llandysul

Oedfa Sul am 3.00yp

Ewch i Facebook am fwy o wybodaeth

https://www.facebook.com/ffynnonllandysul/

Capel y Garn

Oedfa Sul – 9.30yb

Ysgol Sul i ddilyn yr oedfa.

Ewch i Facebook am fwy o wybodaeth

https://www.facebook.com/Capel-y-Garn-102624084716586/

 

DYFFRYN CLWYD

Gofalaeth Bro Dinbych

Oedfa Sul – 9.45yb

Ysgol Sul – 10.30yb

Cyfarfod Gweddi – Nos Fercher am 8.00

Clwb Celf – Nos Lun am 8.00

Ewch i Facebook am fwy o wybodaeth

https://www.facebook.com/brodinbychebc

 

GOGLEDD DDWYRAIN

Capel Bethesda, Y Wyddgrug

Oedfa Sul am 10.30yb

Ewch i Facebook am fwy o wybodaeth

https://www.facebook.com/groups/10854581131/

 

 

GORLLEWIN GWYNEDD

Gofalaeth Eglwysi Chwilog, Pencaenewydd a Llwyndyrys

Oedfa Sul am 10.00

Ysgol Sul am 11.00

Ewch i Facebook am fwy o wybodaeth

www.facebook.com/gofalaethchwilog

 

Gofalaeth Pwllheli

Oedfa Sul am 10.00.

Os hoffech ymuno anfonwch ebost i un o’r cyfeiriadau isod am fanylion:

nia.williams@ebcpcw.cymru  neu bryn.williams@ebcpcw.cymru

 

MORGANNWG – LLUNDAIN

Capel Salem, Canton

Oedfa Sul am 10.15yb

https://www.facebook.com/groups/24992829338/10.15yb.

Cewch linc i’r Zoom drwy ebostio evan.morgan@ebcpcw.cymru

 

Capel Yorath

Cyfarfod Gweddi Dydd Iau am 3.00yp

Ewch i Facebook am fwy o wybodaeth

https://www.instagram.com/capelyorath/

Cylch Tawe, Nedd a Crai

Cyfarfod Gweddi ar ddydd Iau am 3yp.

Ewch i Facebook am fwy o wybodaeth

https://www.facebook.com/Tudalen-EBC-PCW-Page-Cylch-Tawe-Nedd-a-Crai-343163132958565/

Llundain

Dydd Sul am 5yp.

Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/83090099218?pwd=MFE3ZnJGV29RVEZSZVkzNFdWVzM4QT09

neu ymunwch drwy defnyddio ID a Password:

ID: 830 9009 9218

Password: 829623

neu ymunwchdrwy ffonio un o’r rhifau isod:

0203 481 5237

0203 481 5240

0131 460 1196

0203 051 2874

ID: 830 9009 9218

 

 

MYRDDIN

Henaduriaeth Myrddin

Cyfarfod Gweddi ar Zoom pob bore Dydd Iau am 10yb

Oedfa achlysurol ar Zoom am 10yb

Cysylltwch â Corey Hampton am y dyddiadau: 07983 681610 neu corey.hampton@ebcpcw.cymru

Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/88350840738?pwd=UHg0MzdyVEJxMWZrRXNXNHk2OFZiQT09

neu ymunwch drwy defnyddio ID a Password:

ID: 883 5084 0738

Password: 015285

neu ymunwch drwy ffonio un o’r rhifau isod:

0203 481 5237

0203 481 5240

0131 460 1196

0203 051 2874

ID: 883 5084 0738

Babell Zion Newydd Caerfyrddin (Pensarn)

Oedfa Dwyieithog pob pythefnos ar Zoom am 11yb.

https://us02web.zoom.us/j/87986477837 

+44 203 481 5240 // 

Côd mynediad: 879 8647 7837

 

OEDFAON, PREGETHAU, MYFYRDODAU, GWEDDIAU NEU EMYNAU WEDI EU FFILMIO

ARFON

Y Parchg. John Pritchard (Capel Coch, Llanberis)

https://www.youtube.com/channel/UCsxstnGeklIjx77yKQK9hDw/featured

 

 

CEREDIGION A GOGLEDD PENFRO

Capel y Garn, Aberystwyth

https://www.facebook.com/Capel-y-Garn-102624084716586/videos/?ref=page_internal

 

Capel y Morfa, Aberystwyth

https://www.facebook.com/capelymorfa.aberystwyth.5/videos

 

Ffynnon, Llandysul

https://www.facebook.com/ffynnonllandysul/videos

Gofalaeth Caron

https://www.facebook.com/gofalaethCaron/videos/?ref=page_internal

 

 

CONWY A DYFRDWY

Gofalaeth Thomas Charles

https://www.youtube.com/channel/UCuGfIAy6fiJxJ7hvSj4w-Yw

Y Parchg. Gerwyn Roberts. Cylch y Gorlan.

https://www.facebook.com/groups/232976601242319

 

 

DYFFRYN CLWYD

Capeli Bro Rhuthun

https://www.facebook.com/groups/559092061673569

 

Eglwysi Bro Aled

https://www.youtube.com/channel/UCzde5XLMQ-1NkxCIIN7F8bw

Gofalaeth Bro Dinbych

https://www.facebook.com/brodinbychebc

 

GOGLEDD DDWYRAIN

Bethesda, Yr Wyddgrug

https://www.facebook.com/groups/10854581131/

 

Eglwys Unedig Seion, Glyn Ceiriog

https://www.facebook.com/Eglwys-Unedig-Seion-Glyn-Ceiriog-109344147438852

 

GORLLEWIN GWYNEDD

Capel y Porth

https://www.facebook.com/Capelyporth/

Y Parchg. Iwan Llywelyn Jones (Capel y Traeth, Cricieth)

https://www.facebook.com/iwanllewelyn.jones/videos

 

 

MÔN

Gofalaeth Bro Llanfairpwll a’r Cylch

https://www.youtube.com/channel/UCsxstnGeklIjx77yKQK9hDw/featured

 

Eglwys Unedig Rhos y Gad, LlanfairPG

https://www.facebook.com/Rhosygad/

 

MORGANNWG – LLUNDAIN

Capel Salem, Canton

https://www.facebook.com/groups/10854581131/

Tabernacl, Resolfen

https://www.youtube.com/channel/UCujskcvJemXNFvZz583NhTA/videos

 

 

OEDFAON, PREGETHAU, MYFYRDODAU NEU WEDDIAU WEDI EU HYSGRIFENNU

ARFON

Gofalaeth Fro’r Llechen Las

https://gronyn.wordpress.com/

 

 

GORLLEWIN GWYNEDD

Gofalaeth Pwllheli

https://www.facebook.com/Gofalaeth-Pwllheli-105429027791481/

 

MORGANNWG – LLUNDAIN

Capel Yorath

https://www.instagram.com/capelyorath/

Eglwys y Crwys

https://www.facebook.com/eglwysycrwys

 

TREFALDWYN

Dyfi-Hafren

https://www.youtube.com/channel/UCTsL57k1SM741BHrOxUe4gQ/videos

 

FACEBOOK, YOUTUBE NEU WEFAN

ARFON

Gofalaeth Fro’r Llechen Las, Llanberis

https://gronyn.wordpress.com/yr-ofalaeth/capel-coch/

 

 

CEREDIGION A GOGLEDD PENFRO

Capel y Garn, Bow Street

https://www.facebook.com/Capel-y-Garn-102624084716586/

 

Capel y Morfa, Aberystwyth

https://www.facebook.com/capelymorfa.aberystwyth.5

 

Gofalaeth Caron

https://www.facebook.com/gofalaethCaron/

 

Ffynnon, Llandysul

https://www.facebook.com/ffynnonllandysul/

 

CONWY A DYFRDWY

Gofalaeth Bro Llanuwchllyn

https://www.facebook.com/GofalaethBroLlanuwchllynArCylch/

 www.gofalaethllanuwchllynarcylch.cynru

https://www.youtube.com/channel/UCPj9_2rh6GD2vHZYRMUMDjQ?view_as=subscriber

 

Y Parchg. Hywel Edwards (Gofalaeth Thomas Charles)

https://www.facebook.com/hywel.edwards.315

 

DYFFRYN CLWYD

Capeli Bro Rhuthun

https://www.facebook.com/groups/559092061673569

 

 

GOGLEDD DDWYRAIN

Bethel, Lerpwl

https://www.facebook.com/Bethel-Lerpwl-284272975007318/

Bethesda, Yr Wyddgrug

https://www.facebook.com/groups/10854581131/

 

Ebeneser a Chapel y Groes, Wrecsam

https://www.facebook.com/groups/225045911232069

Y mae’n rhaid gofyn i fod yn aelod o’r grwp.

Eglwys Unedig Seion, Glyn Ceiriog

https://www.facebook.com/Eglwys-Unedig-Seion-Glyn-Ceiriog-109344147438852

St John Street, Caer

https://www.facebook.com/Capel-St-John-Street-Caer-Chester-Welsh-chapel-113283700083615

 

GORLLEWIN GWYNEDD

Capel y Porth, Porthmadog

https://www.facebook.com/gofalaethCaron/videos/?ref=page_internal

 

Gofalaeth Eglwysi Chwilog, Pencaenewydd a Llwyndyrys

https://www.facebook.com/gofalaethchwilog

 

Gofalaeth Pwllheli

https://www.facebook.com/Gofalaeth-Pwllheli-105429027791481/

Tudweiliog

https://www.facebook.com/Capel-MC-Tudweiliog-111880133849067/

 

MÔN

Eglwys Unedig Rhos y Gad, LlanfairPG

https://www.facebook.com/Rhosygad/

Gofalaeth Bro Llanfairpwll a’r Cylch

https://www.youtube.com/channel/UCsxstnGeklIjx77yKQK9hDw/featured

 

 

MORGANNWG – LLUNDAIN

Capel Salem, Canton

https://www.facebook.com/groups/24992829338/10.15yb.

Capel Yorath

https://www.instagram.com/capelyorath/

https://www.facebook.com/capelyorath/

Capel Tabernacl Ystradgynlais

https://www.facebook.com/Capel-Tabernacl-Ystradgynlais-287136091867403

 

Cylch Tawe, Nedd a Crai

https://www.facebook.com/Tudalen-EBC-PCW-Page-Cylch-Tawe-Nedd-a-Crai-343163132958565/

Eglwys y Crwys, Caerdydd

https://www.facebook.com/eglwysycrwys

 

Tabernacl, Resolfen

https://www.facebook.com/Tabernacl-Resolfen-109552057369791/

 

Bethesda, Yr Wyddgrug

https://www.facebook.com/groups/10854581131

 

 

TREFALDWYN

Dyfi-Hafren

https://www.facebook.com/dyfihafren/

 

GWAITH PLANT

Gofalaeth Bro Dinbych

https://www.facebook.com/brodinbychebc

MIC

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=teyrnas+y+teulu

Teyrnas y Teulu – Crefft a gemau

Gofalaeth Bro Llanuwchllyn

https://www.youtube.com/channel/UCPj9_2rh6GD2vHZYRMUMDjQ?view_as=subscriber