Gwasanaethau dros y Ffôn

Gwasanaeth ffôn rhad ac am ddim lle y gall pobl sydd ddim yn defnyddio y rhyngrwyd, fedru clywed oedfa, gan gynnwys darlleniadau, gweddi, emynau a phregeth drwy ddeialu 02920101564.

Addoli Digidol

Rhestr o’i heglwysi sy’n ffilmio neu recordio unrhyw ddeunydd, p’un a’i yn wasanaeth neu’n weddi, pregethau digidol a darlleniadau i bobl sy’n methu mynychu’r eglwys oherwydd o pandemig coronafeirws..

Adnoddau Plant

Plant

Nesáu At Iesu

Detholiad o emynau, salmau, darlleniadau a gweddïau i’n hannog i nesáu at Iesu o ddydd i ddydd.

Adnod, Gweddi ac Emyn

Fideos.

Ein pregethwyr Gwadd Heddiw Yw…

Oherwydd prinder pregethwyr, bydd y gyfres hon o gymorth i lenwi bwlch y pulpud gwag. Ceir pregeth oddeutu ugain munud, yn cynnwys defnydd gweledol. Bydd y pecynnau yn cynnwys gweddïau ysgrifenedig, rhifau emynau a darlleniadau o’r Beibl.

Darlleniadau o’r Beibl a Myfyrdodau