Ariannol

Yn yr adran hon ceir adnoddau sy’n ymwneud â chyllid yr eglwys leol.

Gwybodaeth a chanllawiau

Pensiwn

Ffurflenni

Am wybodaeth bellach ynglŷn â gwneud cais am arian o Gronfa Strategaeth, cysylltwch ag Ysgrifennydd eich Henaduriaeth yn y lle cyntaf.

Os ydych yn gweithio i Eglwys Bresbyteraidd Cymru, ewch i dudalen Adnoddau Cyflogaeth am wybodaeth ynglŷn â’ch cyflogaeth, pensiwn a threuliau.

Cofiwch am y bobl o fewn eich eglwys sydd heb fynediad at y rhyngrwyd – argraffwch yr eitemau a allai fod o gymorth iddynt neu cysylltwch â ni i ofyn am gopïau.