Holi Hwn a Holi’r Llall

Ffilmiau cadarnhaol ac adeiladol yw cyfres Holi Hwn a Holi’r Llall. Yn y gyfres cawn wrando ar brofiadau unigolion sydd wedi profi Duw yn agos mewn gwaeledd neu brofedigaeth. Cawn glywed am eraill yn tystio i ffyddlondeb Duw. Bydd rhai yn son am eu profiad o faddeuant Duw a Iesu yn dod yn real iddynt. Gobeithio y cewch chi flas a bendith wrth eu gwylio o fis i fis. Gallwch wylio’r ffilmiau ar eich pen eich hunain, mewn oedfa Sul neu gyfarfod canol wythnos.