RhCDdD (GDPR)

Yn yr adran hon ceir adnoddau sy’n ymwneud â RhCDdD:

Dogfennau

Dyma’r dogfennau RhcDdD sydd ar gael hyd yn hyn.  Bydd dogfennau eraill yn cael eu ychwanegu cyn gynted a phosib.

Ffurflenni

Polisiau

Hyfforddiant

Cwestiwn ac Ateb ar GDPR:

 

Fideo o’r sesiynau hyfforddiant ar GDPR: 

Fideo Cwestiwn ac Ateb RhGDC from EBCPCW on Vimeo.

Rhan 1: Cyflwyniad i ddiogelu data

1 cym from EBCPCW on Vimeo.

Rhan 2: Adroddiadau Blynyddol, Blwyddlyfrau a’r Blwyddiadur a’r Dyddiadur 

2 cym from EBCPCW on Vimeo.

Rhan 3: Cyfathrebu ag unigolion a rhannu data personol

3 cym from EBCPCW on Vimeo.

Rhan 4: Diogelwch

4 cym from EBCPCW on Vimeo.

Rhan 5: Achosion o dorri rheolau diogelu data a hawliau unigolion. Os oes achos o dori rheolau diogelu data, neu gais am fynediad neu i gywiro, dileu, cyfyngu neu wrthwynebu, a wenwch chi yrru ebost i data@ebcpcw.cymru neu ffonio 02920 627465 cyn gynted a phosib gyda’r manylion. 

5 cym from EBCPCW on Vimeo.