Amdanom Ni

Croeso

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 14,000 o aelodau ac oddeutu 475 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Cawn ein hadnabod hefyd fel Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd a’r ‘Cyfundeb’. Daeth Eglwys Bresbyteraidd Cymru i fod wedi diwygiad Methodistaidd y 18fed ganrif.

Mae gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru oddeutu 35 gweinidog a 35 gweithiwr Cristnogol. Mae hefyd yn berchen ar, ac yn rhedeg dwy ganolfan hyfforddiant, Coleg y Bala a Choleg Trefeca. Mae ganddi hefyd gysylltiadau cryf gydag eglwysi ac enwadau eraill, yn arbennig felly ei ‘merch’ Eglwys, Eglwys Bresbyteraidd yr India.

I ddarganfod mwy am ein gweithwyr a lle maent yn gwasanaethu cliciwch yma am fap.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capeli cliciwch yma am fap.

Mae tua dwy ran o dair o’n heglwysi yn addoli ac yn gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg, a darperir ein holl waith gweinyddol canolog yn ddwyieithog.

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn elusen gofrestredig gyda’r Comisiwn Elusennau (elusen rhif 1132022).