Cyfleon Swyddi

Swyddi Gwag

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

Eglwys Bresbyteraidd Park End
Gweithiwr Teuluol
(Rhan amser)

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru Park End yn tyfu’r tîm ac yn awyddus i benodi rhywun i ymuno yr Eglwys i arwain, datblygu a chydlynu Gweinidogaeth Teuluol a Phobl Ifanc a Gweithgareddau Allgymorth.

Lleoliad:              Eglwys Bresbyteraidd Cymru Park End, Heol Llandennis, Caerdydd
Oriau:                  21 awr yr wythnos
Tymor:                 3 blynedd (gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf)
Cyflog:                 £21,638 – £23,775 (Pwynt 18-22) a chyfle i ymuno ag EBC

Cynllun Pensiwn.  Mae lwfans tŷ a char hefyd yn berthnasol i’r swydd.

I gael disgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â [email protected]

I ddarganfod mwy am yr Eglwys ewch i www.parkendcardiff.org.uk &

 https://www.youtube.com/c/ParkEndChurch

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad manylach DBS a dau eirda boddhaol.

Mae gofyniad galwedigaethol Cristnogol yn berthnasol i’r swydd hon.

Dyddiad Cau: 21 Mehefin 2022, 4yh.

 

Y Weinidogaeth

Am wybodaeth ynglŷn â bod yn weinidog gyda ni, ewch i’r dudalen Hyfforddiant neu cysylltwch â’r Cyd-lynydd Hyfforddiant.

Ymweld â’r gweithle arfaethedig

Mae croeso i unrhywun sydd â diddordeb mewn ymgeisio am swydd gydag EBC i ymweld â’r gweithle arfaethedig am sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar yr hysbyseb perthnasol

Dylid dychwelyd ffurflenni cais i Swyddfa Ganolog EBC, Capel Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD neu [email protected] oni nodir yn wahanol