Y Gymanfa Gyffredinol

Y Gymanfa Gyffredinol

 

Y Gymanfa Gyffredinol yw cyfarfod blynyddol unedig tair Cymdeithasfa Eglwys Bresbyteraidd Cymru. (Y Gymdeithasfa yn y Gogledd, Y Gymdeithasfa yn De, Y Gymdeithasfa yn y Dwyrain).

Mae’n cyfarfod am ddiwrnod ym mis Gorffennaf. Croesewir tua 150 o gynrychiolwyr sy’n cynrychioli’r pedair henaduriaeth ar ddeg, y Gymdeithasfa yn y tair talaith, a thri Bwrdd yr Eglwys. Croesewir hefyd wahoddedigion o sawl eglwys arall, eglwysi yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a thramor.

  

Mae’r Gymanfa Gyffredinol yn cynnwys addoliad dyddiol, darlithoedd a sesiynau busnes pryd y bydd y cynrychiolwyr yn trafod ac yn pleidleisio ar faterion allweddol i’r Eglwys. Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ystod y Gymanfa Gyffredinol hefyd.

Y Llywydd sy’n cadeirio’r Gymanfa Gyffredinol. Bydd y Llywydd yn cyflwyno araith ymadawol ar ail noson y Gymanfa Gyffredinol a bydd y Llywydd etholedig wedyn yn esgyn i’r gadair.

Cymanfa Gyffredinol 2024

Cynhelir Gymanfa Cyffredinol 2024 yn Aberystwyth ar y 9fed o Orffennaf, 2024.

Cymanfa Gyffredinol 2023

Cynhaliwyd Cymanfa Gyffredinol 2023 ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, Caerfyddin, rhwng y 10-12fed o Orffennaf, 2023.

  

  

Cliciwch isod i ddarllen Llais y Gymanfa 2023.

Cliciwch isod i wylio fideos o'r Gymanfa Gyffredinol 2023:

Cymanfa Gyffredinol 2022

Cynhaliwyd Cymanfa Gyffredinol 2022 yng Nghapel Salem, Caerdydd, rhwng y 5-7fed o Fedi, 2022.

  

  

Cliciwch isod i ddarllen Llais y Gymanfa 2022.

Cliciwch isod i wylio fideos o'r Gymanfa Gyffredinol 2022:

Cymanfa Gyffredinol 2021

Cynhaliwyd Cymanfa Gyffredinol 2021 yng Nghapel Seilo, Caernarfon, rhwng yr 20-21ain o Fedi, 2021.

  

Cliciwch isod i ddarllen Llais y Gymanfa 2021.

Cliciwch isod i wylio fideos o'r Gymanfa gyffredinol 2021:

Cymanfa Gyffredinol 2020

Cynhaliwyd Cymanfa Gyffredinol 2020 dros Zoom ar y 13eg o Hydref, 2020.

 

Cymanfa Gyffredinol 2019

Cynhaliwyd Cymanfa Gyffredinol 2019 yn Wrecsam rhwng yr 8-10fed o Orffennaf, 2019.

  

  

Cliciwch isod i ddarllen Llais y Gymanfa 2019.

Cymanfa Gyffredinol 2018

Cynhaliwyd Cymanfa Gyffredinol 2018 yn Wrecsam rhwng y 9-11eg o Orffennaf, 2018.

  

  

Cliciwch isod i ddarllen Llais y Gymanfa 2018.

Cymanfa Gyffredinol 2017

Cynhaliwyd Cymanfa Gyffredinol 2017 yn Ne Cymru ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed rhwng y 3-5ed o Orffennaf, 2017.

  

  

Am luniau y 3 dydd, cliciwch yma

Cymanfa Gyffredinol 2016

Cynhaliwyd Gymanfa Gyffredinol 2016 yn Eglwys Unedig Seilo, Llandudno, rhwng y 11-13eg o Orffennaf, 2016.

  

Am luniau y 3 dydd, cliciwch yma