Gweddi’r Wythnos – Sarah Morris

Gweddi’r Wythnos – Sarah Morris

Gweddïau ar gyfer y rhai sy’n byw gyda dementia – ac i ni i gyd. Salmau 46:10 Dad, helpa y rhai sy’n byw gyda dementia. Arglwydd gallant wynebu llawer o ansicrwydd a heriau. Helpa nhw i aros yn eu hunfan a gwybod mai Ti yw Duw. Nid yw dementia yn...
Gweddi’r Wythnos – Rhys Bebb Jones

Gweddi’r Wythnos – Rhys Bebb Jones

Nefol Dad, erglyw ein gweddiwrth wynebu’r flwyddyn hon,mae’n hamserau yn dy ofal,a’n helyntion ger dy fron;dyro brofihedd dy gariad, doed a ddêl.  Ein Tad, deuwn atat wrth gofio geiriau T. Eurig Davies ar ddechrau Blwyddyn Newydd. Mae 2022 yn ymestyn o’n blaen yn...
Gweddi’r Wythnos – Jenny Garrard

Gweddi’r Wythnos – Jenny Garrard

Mae’r llun uchod yn fy atgoffa o Wasanaeth Carolau Nadolig arbennig yn Nhrefeca. 1987 oedd hi, ac roedd y Capel Bach, fel y gwyddom amdani, yn cael ei gwneud allan o’r hen stabl. Roedd bylchau yn parhau i fod ar gyfer y drysau a’r ffenestri, a llawr noeth....
Gweddi’r Wythnos – Anhysbys

Gweddi’r Wythnos – Anhysbys

Yng ngoleuni’r cyhoeddiad ynghylch y Canolfannau, gweddïwn dros bawb sy’n wynebu ansicrwydd. Rydyn ni’n dod atat ti heddiw ac yn gofyn am ddewrder. Wrth i ni wynebu llawer o bethau anhysbys, mae arnom angen Dy gryfder a’th arweiniad yn fwy na...
Gweddi’r Wythnos – Eric Greene

Gweddi’r Wythnos – Eric Greene

ATGOFION O GOLEG TREFECCA Mae bron i hanner can mlynedd ers fy ymweliad cyntaf â Trefecca. Ym mis Gorffennaf 1973 cynhaliwyd penwythnos o ddathlu mawr yno i nodi dau ganmlwyddiant marwolaeth HOWEL HARRIS. Roedd cannoedd o bobl yno gan gynnwys nifer fawr o bobl ifanc a...
Gweddi’r Wythnos – Richard Brunt

Gweddi’r Wythnos – Richard Brunt

“Y bobl a rodiasant mewn tywyllwch, a welsant oleuni mawr” (Eseia 9:2) Arglwydd ein Duw,clodforwn di yr Adfent hwn ar drothwy gŵyl y Nadolig,am dy ddyfod i’n byd yn Iesu Grist,i oleuo ein tywyllwch â’i gariad,a’n galw i gyfiawnder a heddwch.Mawrygwn dy enw am ddod...