Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon

Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon

Gweddi Gyhoeddus Mabolgampwyr Os ydych chi fel fi yn gwylio pêl-droed ar y teledu, rydych chi’n aml yn gweld llawer o’r chwaraewyr o Sbaen a gwledydd De America yn gwneud arwydd croes ar eu hunain cyn mynd ar y cae chwarae ac fe welwch eu gwefusau’n...
Gweddi’r Wythnos – Monica O’Dea

Gweddi’r Wythnos – Monica O’Dea

Mae yna ddyddiau pan fyddwch angen cael eich cynnal. Pan fydd eich adnoddau’n rhedeg allan a chithau’n crio i’r Arglwydd am gymorth a nerth. Os ydych chi’n profi diwrnod fel hwnnw, annogaf chi i droi at Eseia 46. Mae’n agor gyda llun o anifeiliaid blinedig...
Gweddi’r Wythnos – Iain Hodgins

Gweddi’r Wythnos – Iain Hodgins

O holl storiau niferus y Beibl, un o’r ffefrynnau yw’r Swper yn Emaus. Gan fod nifer o artistiaid mawrion wedi gwneud y stori yn destun eu darluniau, felly mae Luc 24:13 – 35 wedi bod yn thema bron yn flynyddol yn fy mhregethau nos Sul y Pasg ers dros ddeng...
Gweddi’r Wythnos – Rhidian Griffiths

Gweddi’r Wythnos – Rhidian Griffiths

Arglwydd Dduw, diolchwn iti am gael y fraint o blygu ger dy fron mewn gweddi yn ystod yr Wythnos Sanctaidd. Cyfeiria’n meddyliau at groes Iesu dy Fab, a chynorthwya ni i’w ddilyn ar hyd ffordd unig ei ddioddefaint. Wrth inni syllu tua’r groes, boed inni weld dy oleuni...
Gweddi’r Wythnos – Rhys Bebb Jones

Gweddi’r Wythnos – Rhys Bebb Jones

Ein Tad, trown atat mewn gair o weddi. Dy gariad yw’r rhodd sy’n cyfoethogi ein bywyd – cyflwynwn ein diolch i ti. Sylweddolwn pa mor fregus yw bywyd yn y byd sydd ohoni a pha mor werthfawr yw ein hiechyd. Cymerwn hwynt yn ganiataol a chyfaddefwn nad ydym yn...
Gweddi’r Wythnos – Mike Ward

Gweddi’r Wythnos – Mike Ward

“Rwyf wrth fy modd â terfynau amser. Dw i’n hoffi’r sŵn syfrdanol maen nhw’n ei wneud wrth iddyn nhw hedfan heibio!” Pe bai wedi bod yn fyw heddiw, byddai Douglas Adams yn gweld bywyd a therfynau amser yn llawer haws gyda phŵer e-bost. Fy mhrofiad cyntaf o ysgrifennu...