Croeso i Coleg Trefeca

Pethau i’w Gwneud

Dyma enghreifftiau o’r atyniadau i’w gweld a phethau i’w gwneud yn ardal Trefeca (Cofid-19: bydd canllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn effeithio atyniadau – cysylltwch gyda’r atyniad am eu canllawiau diweddaraf)

Awyr Agored:

Aberhonddu

Bannau Brycheiniog –
Parc Cenedlaethol

Marchogaeth –
Canolfan Farchogaeth Cantref

Ogofau Dan yr Ogof

Y Sêr –
Syllu ar yr Wybren Dywyll

Camlas Aberhonddu a Sir Fynwy

Diwylliant a Threftadaeth:

Castell Aberhonddu

Cadeirlan Aberhonddu

Y Gaer