Cenn@d

Fel y gwyddoch, yn dilyn trafodaethau gyda’r enwadau Anghydffurfiol Cymraeg, mae’r bwriad o greu un cyhoeddiad Cristnogol Cymraeg wythnosol wedi ei wireddu.  Mae Cenn@d yn gyhoeddiad ar y cyd rhwng Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac Undeb Bedyddwyr Cymru. 

Fe fydd Cenn@d yn parhau i gael ei anfon yn wythnosol i chi yn rhad ac am ddim drwy ebost, ac fe fydd hefyd ar gwefan Cenn@d dudalen Facebook a Trydar.

Gobeithiwn yn fawr iawn y byddwch yn mwynhau darllen y cyhoeddiad newydd a lliwgar hwn.