Ffyddlawn

Mae [email protected] yn gylchlythyr sy’n ymddangos bob tymor ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phlant a pobl ifanc.

Yn llawn o syniadau, erthyglau, adolygiadau a gwybodaeth am yr adnoddau diweddaraf, dosberthir [email protected] yn rhad ac am ddim i arweinwyr plant ac ieuenctid ein heglwysi. Gallwch lawr lwytho’r rhifynnau diweddaraf isod.

Nia W. Williams, ein Swyddog Addysg & Adnoddau yw golygydd [email protected] Os am dderbyn copi am ddim deirgwaith y flwyddyn, holwch yn eich eglwys (EBC) leol neu Cysylltwch â ni yn y Swyddfa Ganolog.

Oni noder yn wahanol nid yw’r farn a fynegir gan y cyfranwyr unigol o anghenraid yn farn y mae’r Gymanfa Gyffredinol na’r Golygydd yn cytuno â hi.