Goleuad

Y Goleuad

Fel y gwyddoch, yn dilyn trafodaethau gyda’r enwadau Anghydffurfiol Cymraeg, mae’r bwriad o greu un cyhoeddiad Cristnogol Cymraeg wythnosol wedi ei wireddu ac mae’r Goleuad eisoes wedi dod i ben. Byddwn yn cadw’r dudalen hon ar y wefan fel archif Y Goleuad.

Cenn@d yw cyhoeddiad newydd ar y cyd rhwng Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac Undeb Bedyddwyr Cymru ers Mawrth 2021.

Fe fydd Cenn@d yn parhau i gael ei anfon yn wythnosol i chi yn rhad ac am ddim drwy ebost, ac fe fydd hefyd ar ein gwefan a thudalen Facebook.

Gobeithiwn yn fawr iawn y byddwch yn mwynhau darllen y cyhoeddiad newydd a lliwgar hwn. Cliciwch yma am dudalen Cenn@d.

2021

2020

18 a 25 Rhagfyr 2020

Llais y Gymanfa 2020

11 Rhagfyr 2020

4 Rhagfyr 2020

27 Tachwedd 2020

20 Tachwedd 2020

13 Tachwedd 2020

6 Tachwedd 2020

30 Hydref 2020

23 Hydref 2020

16 Hydref 2020

9 Hydref 2020

2 Hydref 2020

25 Medi 2020

18 Medi 2020

11 Medi 2020

4 Medi 2020

28 Awst 2020

21 Awst 2020

14 Awst 2020

7 Awst 2020

31 Gorffennaf 2020

24 Gorffennaf 2020

17 Gorffennaf 2020

10 Gorffenaf 2020

3 Gorffennaf 2020

26 Mehefin 2020

19 Mehefin 2020

12 Mehefin 2020

5 Mehefin 2020

29 Mai 2020

22 Mai 2020

15 Mai 2020

1 Mai 2020

24 Ebrill 2020

17 Ebrill 2020

10 Ebrill 2020

3 Ebrill 2020

27 Mawrth 2020

20 Mawrth 2020

13 Mawrth 2020

6 Mawrth 2020

28 Chwefror 2020

21 Chwefror 2020

14 Chwefror 2020

7 Chwefror 2020

31 Ionawr 2020

24 Ionawr 2020

17 Ionawr 2020

10 Ionawr 2020