Goleuad

Goleuad

Y Goleuad yw papur newydd wythnosol Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Mae’n cynnwys newyddion o’r eglwysi yn ogystal ag erthyglau am Gristnogaeth yng Nghymru, tudalen ar gyfer pobl ifanc, eitemau o’r archif a mwy. Y Golygydd yw’r Parchedig Ddr Watcyn James. Gallwch gysylltu ag ef drwy anfon e-bost at goleuad@ebcpcw.cymru

Isod gallwch lawrlwytho tudalennau diweddar o’r Goleuad ar ffurf ffeil PDF:

2019

Goleuad

Tachwedd

Hydref

Medi

Awst

Gorffennaf

Mehefin

Mai

Ebrill

Mawrth

Chwefror

Ionawr

Goleuad 23 Awst

Goleuad 16 AwstGoleuad 30 AwstGoleuad 13 Medi

Goleuad 6 Medi

Goleuad 18 HydrefGoleuad 25 HydrefGoleuad 1 TachweddGoleuad 8 Tachwedd

Other