Goleuad

Goleuad

Y Goleuad yw papur newydd wythnosol Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Mae’n cynnwys newyddion o’r eglwysi yn ogystal ag erthyglau am Gristnogaeth yng Nghymru, tudalen ar gyfer pobl ifanc, eitemau o’r archif a mwy. Y Golygydd yw’r Parchedig Ddr Watcyn James. Gallwch gysylltu ag ef drwy anfon e-bost at [email protected]

Isod gallwch lawrlwytho tudalennau diweddar o’r Goleuad ar ffurf ffeil PDF:

2021

2020

18 a 25 Rhagfyr 2020

Llais y Gymanfa 2020

11 Rhagfyr 2020

4 Rhagfyr 2020

27 Tachwedd 2020

20 Tachwedd 2020

13 Tachwedd 2020

6 Tachwedd 2020

30 Hydref 2020

23 Hydref 2020

16 Hydref 2020

9 Hydref 2020

2 Hydref 2020

25 Medi 2020

18 Medi 2020

11 Medi 2020

4 Medi 2020

28 Awst 2020

21 Awst 2020

14 Awst 2020

7 Awst 2020

31 Gorffennaf 2020

24 Gorffennaf 2020

17 Gorffennaf 2020

10 Gorffenaf 2020

3 Gorffennaf 2020

26 Mehefin 2020

19 Mehefin 2020

12 Mehefin 2020

5 Mehefin 2020

29 Mai 2020

22 Mai 2020

15 Mai 2020

1 Mai 2020

24 Ebrill 2020

17 Ebrill 2020

10 Ebrill 2020

3 Ebrill 2020

27 Mawrth 2020

20 Mawrth 2020

13 Mawrth 2020

6 Mawrth 2020

28 Chwefror 2020

21 Chwefror 2020

14 Chwefror 2020

7 Chwefror 2020

31 Ionawr 2020

24 Ionawr 2020

17 Ionawr 2020

10 Ionawr 2020