Y Traethodydd

Prif amcan Y Traethodydd yw cynnig ymdriniaethau ar rychwant o bynciau sy’n ymwneud â ‘diwylliant’, a deall y gair hwnnw mewn ystyr eang i gynnwys gwead syniadol a deallusol cymdeithas. Y mae’r cylchgrawn wedi llwyddo erioed i fod yn amserol ac yn gyfoes mewn ystyr wironeddol yn ei drafodaethau ar lenyddiaeth, crefydd a’r celfyddydau.

Cyfraniad at drafod pynciau amrywiol mewn ffordd ddeallus yw adolygiadau sylweddol a safonol ac y mae’r Traethodydd erioed wedi rhoi lle amlwg i adolygu llyfrau; a hyn oll mewn arddull sy’n apelio at y ‘darllenydd cyffredin’. Ers dros gan mlynedd y mae’r cylchgrawn wedi bod yn cyfrannu’n gyffredinol eang at y bywyd deallusol Cymraeg.

Un o nodweddion Y Traethodydd yw amrywiaeth ei gynnwys. Yn ogystal â nifer o adolygiadau, mae pob rhifyn yn cynnwys tair neu bedair o erthyglau ar amrywiaeth o bynciau. Mewn rhifynnau diweddar cafodd rhai o glasuron llên Cymru eu hail-ystyried o’r newydd a daeth ein hanes hefyd dan y chwyddwydr. Y mae materion gwyddonol yn cael eu hystyried, arbennig berthynas crefydd a gwyddoniaeth, a hefyd faterion moesegol a diwinyddol cyfoes. Y mae cyfle am ‘ddialog’ ar dudalennau’r cylchgrawn a chroesewir ymateb i erthyglau.

Cyhoeddir Y Traethodydd gyda chefnogaeth ariannol Cyngor Llyfrau Cymru.

Gellir prynu’r Traethodydd trwy eich siop lyfrau leol neu fe ellir tanysgrifio’n flynyddol (£4 y rhifyn, £16 y flwyddyn) trwy gysylltu â Gwasg y Bwthyn, Lôn Ddewi, Caernarfon, LL55 1ER.

Cliciwch yma i weld yr holl rifynnau ac i brynu ar-lein