Y Traethodydd

Prif amcan Y Traethodydd yw cynnig ymdriniaethau ar rychwant o bynciau sy’n ymwneud â ‘diwylliant’, a deall y gair hwnnw mewn ystyr eang i gynnwys gwead syniadol a deallusol cymdeithas. Y mae’r cylchgrawn wedi llwyddo erioed i fod yn amserol ac yn gyfoes mewn ystyr wirioneddol yn ei drafodaethau ar lenyddiaeth, crefydd a’r celfyddydau.

Cyfraniad at drafod pynciau amrywiol mewn ffordd ddeallus yw adolygiadau sylweddol a safonol ac y mae’r Traethodydd erioed wedi rhoi lle amlwg i adolygu llyfrau; a hyn oll mewn arddull sy’n apelio at y ‘darllenydd cyffredin’. Ers dros gan mlynedd y mae’r cylchgrawn wedi bod yn cyfrannu’n gyffredinol eang at y bywyd deallusol Cymraeg.

Un o nodweddion Y Traethodydd yw amrywiaeth ei gynnwys. Yn ogystal â nifer o adolygiadau, mae pob rhifyn yn cynnwys tair neu bedair o erthyglau ar amrywiaeth o bynciau. Mewn rhifynnau diweddar cafodd rhai o glasuron llên Cymru eu hail-ystyried o’r newydd a daeth ein hanes hefyd dan y chwyddwydr. Y mae materion gwyddonol yn cael eu hystyried, arbennig berthynas crefydd a gwyddoniaeth, a hefyd faterion moesegol a diwinyddol cyfoes. Y mae cyfle am ‘ddialog’ ar dudalennau’r cylchgrawn a chroesewir ymateb i erthyglau.

Cyhoeddir Y Traethodydd gyda chefnogaeth ariannol Cyngor Llyfrau Cymru.

O mis Gorffennaf 2019 ymlaen Gwasg Gomer, Llandysul, fydd yn argraffu ac yn dosbarthu’r Traethodydd, a gellir ei archebu ar lein trwy gyfrwng gwefan newydd Y Traethodydd neu siop ar lein Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech drafod Y Traethodydd, mae croeso i chi gysylltu â:

Densil

Golygydd
Yr Athro D. Densil Morgan
Y Gilfach
Ffordd y Gogledd
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7AJ.
d.d.morgan@uwtsd.ac.uk

Swyddfa Eglwys Brespyteraidd Cymru
81 Heol Merthyr
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd, CF14 1DD.

swyddfa.office@ebcpcw.cymru