Siop

Sêl!

Medicine for the soul – Eifion Evans

£3.00

Cyhoeddwyd ar ran y Treasury gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Mae’r gyfrol hon yn gwneud darlleniad gorfodol. Mae ei gynnwys yn tynnu’r darllenydd yn nes at ddealltwriaeth o Dduw yng nghyd-destun cred a phrofiad crefyddol. Yn yr oes fodern hon, pan fydd cysyniadau o ysbrydolrwydd yn aml yn achosi cymaint o ansicrwydd, mae’r astudiaeth ragorol hon yn dyfnhau ein gwybodaeth o bresenoldeb parhaus Duw a’i ofal cariadus dros ddynoliaeth – John Gwynfor Jones

29 mewn stoc

Categori: