Gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Mae’r Panel Diogelu Cydenwadol yn gyfrifol am brosesu gwiriadau DBS ar gyfer gweinidogion, gweithwyr, a gwirfoddolwyr. Caiff y rhain eu prosesu drwy’r swyddfa yn Ninbych gan Swyddog Gweinyddol y Panel, Sian Jones. Cysylltwch â Sian am ragor o wybodaeth ac i archebu ffurflenni DBS.

Email: sian@panel.cymru

Tel: 01745 817584.

Ein polisi ni yw adnewyddu gwiriadau DBS bob 4 blynedd.

Ar hyn o bryd rydym ond yn gallu prosesu ffurflenni papur.

Ewch i wefan y Panel  am fwy o wybodaeth am y broses DBS a chrynodeb o gymhwysedd.