Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
11:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01654 767336

Adeiladwyd yr eglwys dros ganrif yn ôl er mwyn i bobl allu addoli Duw yng nghalon y gymuned ac i ddangos fod Duw yn bwysig ym mywyd y gymuned. Mae’n heglwys yn parhau â’i gweinidogaeth Feiblaidd i drigolion ac ymwelwyr sy’n siarad Saesneg drwy gyfrwng gwasanaeth wythnosol am 11yb ar y Sul. Rydym hefyd yn cymryd rhwn mewn gr?p t? ar nos Fercher gyda Christnogion o eglwysi a chapeli eraill yn y dref. Rydym yn falch iawn o groesawu ymwelwyr atom. Gweler ein gwefan am wybodaeth bellach.