Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Gorllewin Gwynedd (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 2:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01341 440249

Mae capel bach Abergeirw ymysg capeli mwyaf diarffordd Cymru. Mae’n rhan o weinidogaeth Bro Trawsfynydd ac mae yno ddau flaenor. Cynhelir oedfa ar fore neu brynhawn Sul. Cafwyd trydan yn y capel am y tro cyntaf yn 2011.