Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Robert Parry
Presbytery:
Gogledd Ddwyrain (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt

Cynhelir oedfa bob Sul am 10:30yb. I’r plant, mae gennym Clwb C?l, sy’n cyfarfod unwaith y mis.