Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Charles Chua
Presbytery:
South West Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01792 207274 | charles_molly@hotmail.com

Mae gan eglwys Argyle & Rhyddings Park enw da am estyn croeso arbennig o gynnes i’r myfyrwyr rhyngwladol sy’n astudio ym mhrifysgolion Abertawe. O dan arweinyddiaeth Charles a Molly Chua, mae aelodau’r eglwys wedi gweithio’n galed i helpu’r myfyrwyr i ddysgu Saesneg a dod i adnabod Iesu. Croeso cynnes i bawb.

Cynhelir astudiaeth Feiblaidd ar dyddd Mawrth, Mercher a Iau: cysylltwch â Charles a Molly Chua ar 01792 207274 / charles_molly@hotmail.com

Ceir manylion am "English Corner" (gweithgareddau i fyfyrwyr rhyngwladol, ymwelwyr a’u teuluoedd) yn www.ec-swansea.co.uk.