Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am leoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
South West Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
15:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
Brian Willment (01656 785840)

Eglwys fechan ym Mhorthcawl, ger arfordir de Cymru. Cynhelir gwasanaeth wythnosol am 3 y prynhawn ar y Sul.