Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Beti-Wyn James (A)
Presbytery:
Myrddin (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
1:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
Beti-Wyn James

Eglwys gynnes, gweithgar a bywiog.

Cynhelir ysgol Sul y plant yn wythnosol. Mae’r ysgol Sul wedi cofrestru fel rhan o Menter Ieuenctid Cristnogol (MIC) Gorllewin Myrddin, ac yn weithgar iawn gyda’r Fenter. Cynhelir oedfaon plant yn rheolaidd. Trefnir nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol yn ystod y flwyddyn, a chefnogir achosion dyngarol.

Cynhelir oedfa o leiaf ddau brynhawn y mis: ceir y manylion yn y wasg leol, Blwyddlyfr yr Henaduriaeth neu drwy gysylltu â’r gweinidog ((beti-wyn@beti-wyn.orangehome.co.uk).