Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Revd David Jones
Presbytery:
Northern (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
6:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01978 780646

Eglwys fechan sy’n cynnal ei gwasanaeth wythnosol am 6:30yh ar ddydd Sul. Dathlodd yr eglwys ganmlwyddiant yn 1970. Mae ei gwreiddiau’n deillio’n ôl i 1867, pan oedd y gynulleidfa’n cyfarfod i addoli uwchben siop Mr William Davies.

Yr ydym yn cynnal bore coffi pob dydd Iau (heblaw mis Awst) rhwng 10-11:15yb. Croeso i bawb.