Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Môn (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
Capel M.C. Benllach: 10.30am. Paradwys Llanallgo: 10.00am. Bob yn ail Sul (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01248 852993

Pentref glan-môr yn nwyrain Môn yw Benllech a chynhelir oedfaon yn y capel bob Sul am 10:30yb.