Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am leoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Myrddin (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:15 & 5:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01269 593727

Eglwys Gymraeg ei hiaith yw Bethani. Ers cyfnod gweinidogaeth y Parchedig W. Nantlais Williams, a ddaeth dan ddylanwad pwerus yr Ysbryd Glan ym mis Tachwedd 1904, mae gwirioneddau egengylaidd wedi bod yn sylfaenol i’w bodolaeth, gyda Christ yn ganolog iddi. Adlewyrchir hyn yn y weinidogaeth heddiw.

Cynhelir dwy oedfa ar y Sul am 10:15 a 5:30 (2:30 yn ystod y gaeaf) ac oedfa weddi a dosbarth Beiblaidd am 10yb ar ddydd Mawrth.