Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
11:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
info@bethaniapendoylan.co.uk

Saif Bethania ym Mro Morgannwg, ar gyrion pentref Pendoylan. Rydym yn cynnal gwasanaeth boreol bob Sul am 11yb ac mae ysgol Sul fywiog yn cyfarfod yr un pryd. Mae croeso i bawb i’n gwasanaethau ac i aros am baned a sgwrs yn y festri wedyn.

Am wybodaeth bellach am Bethania, yr eglwysi eraill yn yr Ofalaeth (sef Hope/Penuel a Zoar) a chalendr llawn o ddigwyddiadau, ewch i’n gwefan neu’n tudalen Facebook.