Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Revd Lee Dutfield
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
11:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt

Saif Bethania ym Mro Morgannwg, ar gyrion pentref Pendoylan. Rydym yn cynnal gwasanaeth boreol bob Sul am 11yb ac mae ysgol Sul fywiog yn cyfarfod yr un pryd. Mae croeso i bawb i’n gwasanaethau ac i aros am baned a sgwrs yn y festri wedyn.

Am wybodaeth bellach am Bethania, yr eglwysi eraill yn yr Ofalaeth (sef Hope/Penuel a Zoar) a chalendr llawn o ddigwyddiadau, ewch i’n gwefan neu’n tudalen Facebook.