Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Jill-Hailey Harries (A)
Presbytery:
Morgannwg Llundain (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
Mae'r capel wedi cau ac wedi ymuno gydag Eglwys Annibynnol y Tarbernacl Treforys
Rhif Cyswllt
01792 793109 /07974007761

Eglwys Gymraeg ei hiaith yn Nhreforys, gogledd Abertawe. Cynhelir oedfa bob bore a phrynhawn Sul.