Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Conwy a Dyfrdwy (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10.00am, 2pm, 5.30pm bob yn ail a Seion, Borwen, Seion Garrog a Moreia Gwyddelwen (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01490 412861

Capel bychan ym mhentref Cynwyd, tua dwy filltir i’r de o Gorwen.