Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Trefaldwyn (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (11:00 Capel Coffa) (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Mae aelodau capel Bethel yn cyfarfod i addoli am 10:30yb yn Nghanolfan y Cilgaint neu am 11yb yng Nghapel Coffa, sef capel yr Annibynwyr ar Ffordd Milford.

/