Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Revd David Jones
Presbytery:
Northern (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 & 6:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
Terry Morris (01978 855267).

Mae Bethel yn eglwys brysur a chroesawgar yn Garden Village ar gyrion Wrecsam. Nod yr eglwys yw rhannu Efengyl ein Harglwydd Iesu Grist gyda’r gymuned leol ac ehangach drwy feithrin, galluogi ac ymestyn gwaith a thystiolaeth yr eglwys leol.

Dydd Sul
Gweddïau boreol 9:30yb
Gwasanaethau 10:30yb a 6yh
Ysgol Sul 10:30yb

Dydd Llun
Rhiant a phlentyn 9:30yb-11yb
Brownies 6yh-7:30yh
Seiat fel y cyhoeddwyd ar y Sul

Dydd Mawrth
Clwb cinio 12:15yh (ar y dydd Mawrth cyntaf a’r trydydd bob mis)

Dydd Mercher
Chwiorydd 7yh (trydydd dydd Mercher bob mis)

Dydd Iau
Clwb Plant 6yh-7:15yh (6-11 mlwydd oed)
Clwb Ieuenctid 7:30yh-9yh (11-14 mlwydd oed)

Cliciwch yma i lawrlwytho taflen Saesneg am weithgarwch yr eglwys.

Mae digon o le parcio o flaen yr eglwys.