Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Northern (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
11.00 a.m. (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
Mr Peter Williams - 07843 086119

Mae Bethel yn eglwys brysur a chroesawgar yn Garden Village ar gyrion Wrecsam. Nod yr eglwys yw rhannu Efengyl ein Harglwydd Iesu Grist gyda’r gymuned leol ac ehangach drwy feithrin, galluogi ac ymestyn gwaith a thystiolaeth yr eglwys leol.

Dydd Sul
Gwasanaeth: 11.00 y bore

Cliciwch yma i lawrlwytho taflen Saesneg am weithgarwch yr eglwys.

Mae digon o le parcio o flaen yr eglwys.