Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Robert Parry
Presbytery:
Gogledd Ddwyrain (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01517 221 092

Rydym yn gymysgedd o Gymry cyfeillgar o bob enwad Anghydffurfiol Cymraeg, yn cyfarfod gyda’n gilydd yn agos i Penny Lane a neuaddau preswyl y brifysgol.

Yn ogystal ag oedfa’r Sul, cynhelir cyfarfodydd wythnosol, am 7:30yh ar nos Lun fel arfer, yn cynnwys Astudiaeth Feiblaidd, Cyfarfod Gweddi, Cylch Trafod , Cymdeithas Lenyddol a Chyfarfod Mawl – gweler y rhaglen yn ‘Y Rhwyd’ neu yn ‘Yr Angor’.

Cynhelir Cyfarfodydd Cymdeithas Cymry Lerpwl yng Nghanolfan Bethel ar nos Fawrth.

Mae croeso mawr i chi ddod i un o’r cyfarfodydd uchod – os ydych yn byw yn Lerpwl neu ond yn ymweld â’r ddinas am gyfnod byr.

Os hoffech gysylltu i drefnu ymweliad â rhywun sy’n wael yn un o ysbytai Lerpwl neu fyfyrwyr sy’n astudio yn un o Golegau Lerpwl, ffoniwch: Dr. John Williams 0151 7221092.