Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Myrddin (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 neu/or 2:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Lleolir Bethel yng nghanol pentref Meidrim, sydd tua wyth milltir i’r gorllewin o Gaerfyrddin. Cynhelir oedfa bob bore neu brynhawn Sul.