Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Gogledd Ddwyrain (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
2:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01352 780271

Eglwys fach yn y wlad efo 11 o aelodau ffyddlon. Mae’r aelodau’n weithgar iawn yn cadw’r drysau ar agor ac rydym yn croesawu ymwelwyr ac aelodau newydd. Mae’r adeilad yn dyddio yn ôl i 1867. Rydym yn ddi-fugail ond yn llenwi bron i bob Sul. Rydym yn cyfarfod bob prynhawn Sul am 2:30yh.